UBND huyện: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

18/06/2019    Lượt xem: 259    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các cán bộ lãnh đạo và công chức được nghe báo cáo viên Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm hành chính công triển khai các chuyên đề như: Tổng quan về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn các nội dung về công khai thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã; và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ, công chức. Từ đó thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

 

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2391
Tuần này: 17327
Tháng này: 117700
Tổng truy cập: 1690415