UBND huyện tổ chức: Hội nghị triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

13/11/2018    Lượt xem: 116    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị Bà Trần Thị Thúy Hường – Trưởng phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018, Luật có 9 chương, 78 điều. So với Luật năm 2009, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có nhiều điểm mới. Trong đó ngoài người bị thiệt hại, luật còn bổ sung về các chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường; sửa đổi toàn diện quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường để đảm bảo phù hợp với Bộ luật dân sự năm 2015; bổ sung quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, về thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường; về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; cơ quan giải quyết bồi thường; quy định rõ hơn các trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây ra thiệt hại…. và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

HÀ TRANG

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Tuần này: 6709
Tháng này: 25880
Tổng truy cập: 453971