Huyện ủy: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, khóa XI của Đảng ủy xã Phước Hòa

10/09/2018    Lượt xem: 294    In bài viết   Độ tương phản  

Sáng 6-9, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Phú Giáo do ông Nguyễn Thanh Ngân, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra kết quả 5 năm  (2013 – 2018) triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành TW Đảng khó XI về “Tăng cường sự và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thực hiện Nghị quyết 25, hàng năm qua Đảng ủy xã Phước Hòa đã triển khai học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là đảng ủy viên và Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Tổ chức được 62 cuộc tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 25 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc thực hiện, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt làm công tác dân vận; kịp thời khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu làm công tác dân vận. Chỉ đạo chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND với người dân. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận …

Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy được khối Đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Đã  giới thiệu được 9 gương tập thể và 23 cá nhân người tốt, việc tốt; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp nhận 141 đơn thư khiếu nại và đã giải quyết 100% đơn thư, giải quyết thành 90 đơn, chiếm tỷ lệ 63,8%; không thành và hướng dẫn liên hệ cấp trên 51 đơn, chiếm tỷ lệ 36,2%. Duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân, chào cờ đầu tuần. Vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng và thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và 51/51 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; xây dựng các mô hình dân vận khéo như: mô hình trồng hoa trên tuyến đường kiểu mẫu; mô hình treo ảnh Bác nơi trang trọng trong gia đình; mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường; mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang … các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; toàn dân chung sức xây dựng NTM đô thi văn minh. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” …


Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Ngân, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Ngân, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra khẳng định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp Đảng, chính quyền và ngành đoàn thể. Do đó, trong công tác đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận, Đảng ủy xã cần triển khai, quán triệt chặt chẽ để công tác dân vận trên địa bàn hiệu quả hơn. Ghi nhận những kết quả đạt của Đảng ủy xã qua 5 năm thực hiện công tác lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề nghị Đảng ủy xã, Chính quyền và các ngành, đoàn thể cần khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 25 đạt kết quả tốt hơn.

HẢI SÂM


Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 148
Tuần này: 6714
Tháng này: 25885
Tổng truy cập: 453976