Phú Giáo: Tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

20/02/2020    Lượt xem: 276    In bài viết   Độ tương phản  

Trong năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và sâu rộng. Cấp ủy Đảng t huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận trên mọi lĩnh vực. Chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; triển khai hướng dẫn thực hiện tốt các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp luật của Nhà nước, không ngừng giáo dục và nâng cao tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục có những bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào thiết thực được triển khai đem lại hiệu quả. Từ đó đã góp phần quan trọng cùng với chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nhất là tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, vận động thanh niên lên đường  nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao.

Về thực hiện quy chế dân chủ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp ngành, Ban chỉ đạo các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó đã tạo ra chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Nổi bật nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay huyện Phú Giáo có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Phước Vĩnh đạt đô thị văn minh, huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Dịp này, UBND huyện Phú Giáo đã khen thưởng cho 8 tập thể, 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận; 9 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC; 8 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận năm 2019.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Giáo trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận

Ảnh: Bà Trần Hồng Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Ngân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận năm 2019

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2197
Tuần này: 17327
Tháng này: 117506
Tổng truy cập: 1690221