Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổng kết công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019

30/12/2019    Lượt xem: 343    In bài viết   Độ tương phản  

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thông tin nội bộ về tình hình biển Đông...Về công tác lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã công bố xuất bản quyển: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Giáo (1945 – 2015), Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Linh (1945-2015), Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Bình (1975-2015)

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Về công tác giáo dục lý luận chính trị, trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII tại các Chi, Đảng bộ cơ sở được 19 cuộc, tham dự Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc, với tổng số 3.440 người tham dự. Mở 02 lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng, 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, 01 lớp chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề công nghệ 4.0 và đô thị thông minh. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể mở 04 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ cơ sở. Phối hợp Trại giam An Phước mở 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng và 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới. Phối hợp với Ban CHQS huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 cho chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện và chức việc tôn giáo. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019; đồng thời mớ lớp cập nhật kiến thức đối tượng 5 cho các xã, thị trấn.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo tiếp tục tăng cường công tác dự báo, kịp thời chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; trong đó chú trọng đẩy mạnh việc đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Làm theo Bác” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1332
Tuần này: 6753
Tháng này: 49541
Tổng truy cập: 2008254