Huyện ủy tổ chức: Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

27/11/2018    Lượt xem: 318    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai Hội nghị lần thứ 8 khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Quan điểm, mục tiêu; Một số chủ trương lớn, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng tại hội nghị các đại biểu nghe một số nội dung của quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghe báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện,lãnh đạo các xã, thị trấn nắm bắt được những quan điểm mục tiêu của Đảng về chiến lược biển, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu qua đó đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 132
Tuần này: 6698
Tháng này: 25869
Tổng truy cập: 453960