Thường trực HĐND huyện Phú Giáo: Giáo giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019 – 2022

05/12/2022    Lượt xem: 417    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Các Đại biểu HĐND huyện dự buổi giám sát cải cách hành chính trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019 – 2022 đối với UBND huyện

Thực hiện công tác cải cách hành chính; trong 4 năm qua, UBND huyện Phú Giáo đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đã ban hành 3 văn bản Quy phạm pháp luật; 4 kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chung và đã rà soát được 393 văn bản; kiểm tra 32 hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; tổ chức 35 cuộc lấy ý kiến đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật; 15 hội nghị triển khai các văn bản chính sách pháp luật; cấp phát hơn 454.080 tờ gấp tuyên truyền.

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Thông, Trưởng phòng nội vụ huyện báo cáo kết quả cải cách hành chính, giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn huyện với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND

Hàng năm đã kịp thời công khai 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” huyện (Trung tâm phục vụ hành chính công), cấp xã và trên trang thông tin điện tử huyện. Cụ thể năm 2019 cấp huyện thực hiện công khai 276 thủ tục, thuộc 45 lĩnh vực; cấp xã 128 thủ tục, thuộc 39 lĩnh vực. Năm 2020 cấp huyện công khai 279 thủ tục, thuộc 48 lĩnh vực; cấp xã 135 thủ tục, thuộc 39 lĩnh vực. Năm 2021 cấp huyện công khai 258 thủ tục, thuộc 50 lĩnh vực; cấp xã 127 thủ tục, thuộc 26 lĩnh vực. Đến hết tháng 11 năm 2022 cấp huyện thực hiện công khai 281 thủ tục, thuộc 51 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện và 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cà 133 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã. Năm 2019 kiến nghị sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính; năm 2020 đăng kí rà soát, đánh giá 14 thủ tục hành chính; năm 2021 đăng kí rà soát 50 thủ tục hành chính, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét 2 thủ tục; năm 2022 đăng kí rà soát, đánh giá 50 thủ tục hành chính, kiến nghị 2 thủ tục 

Ảnh: Ông Võ Thanh Hoàng, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện phát biểu ý kiến tại buổi giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2019 – 2022 của UBND huyện

Từ năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2022, bộ phận “một cửa” huyện, nay là Trung tâm phục vụ hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết 197.616 hồ sơ; trong đó hồ sơ nhận trực tiếp và bưu chính công ích là 196.268 hồ sơ; nhận tuyến là 1.348 hồ sơ. Đã giải quyết 195.960 hồ sơ; trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 195.343 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,69%; trễ hạn là 617 hồ sơ; đang trong hạn giải quyết là 1.656 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 10.522 hồ sơ; trong đó có 1.381 hồ sơ bảo hiểm xã hội; 9.141 hồ sô thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 30.654 hồ sơ; trong đó có 14.537 hồ sơ bảo hiểm xã hội, 16.117 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND huyện.

Phát biểu giải trình các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết thời gian qua việc thực hiện cải cách hành chính của địa phương đã có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế do nhiều yếu tố khách quan và chủ qua. Trong đó, hạ tầng cơ sở vật chất tại Trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay đã quá tải, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn nên việc phục vụ Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu định hướng hiện đại hóa nền hành chính công. Tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công huyện tổ chức rà soát và đề xuất UBND huyện cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, nhằm đảm bảo hiệu quả phục Nhân dân.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận giám sát; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo, Trưởng Đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn của UBND huyện trong quá trình triển khai việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Nhất là thực trạng trng thiết bị thực hiện các nhiệm vụ, cơ sở vật chất tại Trung tâm phục vụ hành chính công còn thiếu và lạc hậu. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của địa phương thời gian qua, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện cần có những giải pháp kịp thời, phù hợp khắc phục khó khăn xây dựng các giải pháp, các văn bản hướng dẫn cụ thể các loại thủ tục hành chính để người dân tiện hơn trong quá trình liên hệ, làm các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân những lợi thiết thực ích từ dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt có những chính sách đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công và tại bộ phận “một cửa” UBND các xã – thị trấn để đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính công hiện nay theo hướng dịch vụ công trực tuyến…

HẢI SÂM

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2977
Tuần này: 8667
Tháng này: 17117
Tổng truy cập: 5150699