Ban Kinh tế Xã hội – HĐND huyện: Giám sát công tác quản lý và thu nợ đọng thuế trên địa bàn huyện

20/11/2019    Lượt xem: 334    In bài viết   Độ tương phản  

Theo báo cáo của Chi cục thuế huyện, tổng nợ đọng thuế của toàn đơn vị từ năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 10 tỷ 057 triệu đồng. Số thuế nợ đọng đã được ngành thuế thu dứt điểm trong năm 2018. Tổng nợ đọng thuế đến cuối năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 11 tỷ 231 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,6%. Trong đó nợ khó thu 1 tỷ 930 triệu đồng; nợ có khả năng thu 9 tỷ 301 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,8%; nợ chờ xử lý 0 đồng và nợ điều chỉnh 0 đồng. Tổng nợ đọng thuế có khả năng thu lĩnh vực ngoài quốc doanh đến ngày 31/12/2018 là 8 tỷ 265 triệu đồng; trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh 7 tỷ 931 triệu đồng, hộ kinh doanh 334 triệu đồng; số tiền thuế nợ có khả năng thu còn lại hơn 1 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 42 Công ty, doanh nghiệp nợ đọng thuế, với tổng thuế nợ đọng là 16 tỷ 407 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6%. Trong đó nợ có khả năng thu 14 tỷ 384 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 5,3%; nợ khó thu hơn 2 tỷ đồng; nợ chờ xử lý và nợ điều chỉnh bổ sung 0 đồng. Tổng nợ đọng thuế có khả năng thu lĩnh vực ngoài quốc doanh là 13 tỷ 541 triệu đồng; trong đó nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13 tỷ 108 triệu đồng; hộ kinh doanh 433 triệu đồng; số tiền nợ thuế có khả năng thu còn lại 843 triệu đồng. Trong tổng số thuế nợ đọng có khả năng thu năm 2018 chuyển sang là 9 tỷ 301 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2019 ngành thuế đã tổ chức thu được 5 tỷ 965 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 64% nợ có khả năng thu và 66% chỉ tiêu thu nợ Cục thuế tỉnh giao.

Ảnh: Thành viên Đoàn giám sát đặt câu hỏi với đơn vị được giám sát

Ảnh: Ông Võ Thanh Hoàng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận giám sát, ông Võ Thanh Hoàng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực trong công tác quản lý và thu nợ đọng thuế của Chi cục thuế thời gian quan. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành thuế trong việc thực hiện công tác quản lý, thu thuế của ngành thuế thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, việc lập bộ thuế, quản lý, thu thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu, nợ đọng thuế. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các doanh nghiệp của địa phương để việc thực hiện thu thuế đảm bảo đúng quy định…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1613
Tuần này: 7034
Tháng này: 49822
Tổng truy cập: 2008535