Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bình Dương: Giám sát về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phú Giáo

21/03/2019    Lượt xem: 183    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020,  các cơ quan, đơn vị  đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như qua hội họp, loa đài, hội thi, trang thông tin điện tử, pano, băng ron, qua đó đã kịp thời truyền tải tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của địa phương. Kết quả từ năm 2016 đến năm 2018, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện khá tốt các nội dung cải cách hành chính như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó về cải cách TTHC, cấp huyện cập nhật và áp dụng thực hiện 296 TTHC; và được thực hiện 100% lĩnh vực, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó 02 lĩnh vực, 31 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đối với cấp xã áp dụng 130 TTHC. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện tiếp nhận 53.978 hồ sơ; đã giải quyết đúng hẹn đạt 98,28%; số hồ sơ trả trễ hẹn chiếm 1,72%, trả lại 1.126 hồ sơ,  808 hồ sơ đang giải quyết, 9 hồ sơ quá hạn chưa giải quyết. Về hiện đại hóa hành chính, đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phiên bản mới từ cuối năm 2017 cho các phòng ban chuyên môn huyện và các xã, thị trấn; đến nay đã cấp tổng cộng 179 địa chỉ mail công vụ cho cán bộ, công chức.

Ảnh: Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đặt nhiều câu hỏi đối với lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo 02 địa phương mà Đoàn đã khảo sát thực tế là xã Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh; và được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị này giải trình để làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà huyện Phú Giáo đạt được trong công tác CCHC thời gian qua. Bên cạnh đó bà cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn nên chú trọng hơn nữa đến công tác rà soát thủ tục hành chính, để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những thủ tục hành chính không phù hợp; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện phối hợp với Bưu điện thực hiện tốt hơn nữa việc trả kết quả qua đường bưu điện; đồng thời chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2537
Tuần này: 36379
Tháng này: 114987
Tổng truy cập: 719079