Đảng ủy Thị trấn Phước Vĩnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, khóa XII

10/07/2019    Lượt xem: 270    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Ông Phạm Hải Đăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII của Đảng bộ Thị trấn

Thực hiện công tác xây dựng Đảng; trong 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt  Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; các văn bản hướng dẫn của TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy; các Quy định, Quyết định của TW về thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức triển khai học tập Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong nội bộ.

Thường xuyên chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên; cán bộ, đảng viên giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ; đảm bảo tỷ lệ đảng viên sinh hoạt Chi bộ định kì hàng tháng từ 90% đến 100%.

Đã kết nạp được 52/50 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 104% so với Nghị quyết đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay là 355 đảng viên. Thành lập được 2 Chi bộ mới, nâng tổng số Chi bộ trực thuộc đến nay là 18 Chi bộ và tăng 2 Chi bộ so với đầu nhiệm kì. Hàng năm tỷ lệ đảg viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 93% trở lên; các Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015 và năm 2018.

Từ đầu nhiệm kì đến nay, Đảng ủy đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc, các đoàn thể. Qua đó đã xem xét thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 4 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.

Trong thi hành Điều lệ Đảng, hàng năm Đảng ủy triển khai việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thông qua các Hội nghị quán triệt, học tập triển khai cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; nhất là những điểm mới trong Điều lệ Đảng và những Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng giúp cho đảng viên nắm vững và thi hành, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác đảng viên. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng. Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ ở địa phương. Tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT các cấp. Khen thưởng, kỉ luật vv… đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Giáo đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ Thị trấn từ đầu nhiệm kì đến nay. Nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng Thị trấn trở thành đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Bộ mặt đời sống mọi mặt của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đề nghị tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy Thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng để việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp đề ra. Cần đặc biệt coi trọng đến công tác giáo dục cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác dân vận của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo thế và lực để Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng bộ Thị trấn nhiệm kì 2015 - 2020 đề ra…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2211
Tuần này: 17327
Tháng này: 117520
Tổng truy cập: 1690235