Chi bộ ấp Sa Dụp, xã Phước Sang: Tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kì 2020 – 2022.

13/01/2020    Lượt xem: 173    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội chi bộ ấp Sa Dụp lần thứ X, nhiệm kì 2020 – 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kì 2017 – 2019; trong nhiệm kì qua, Chi ủy Chi bộ ấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đảng viên nghiêm túc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11,12,13 BCHTW Đảng khóa XI; Nghị quyết Hội nghị TW4,5,6,7,8 khóa XII. Chỉ thị 23 của Ban Bí thư TW về Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đến 100% đảng viên trong Chi bộ, có 100 lượt đảng viên tham gia học tập. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của Ban Bí thư TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức TW về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Tiếp tục duy trì thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI và Quy định số 101 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. Tăng cường tuyên truyền 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Duy trì thường xuyên việc kể một câu chuyện về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 1 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Chi bộ đến cuối nhiệm kì là 17 Đảng viên. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng và thi hành kỉ luật Đảng; qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Trong nhiệm kì qua, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Ảnh: Ông Trần Trung Tín, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi.

Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; đến cuối năm 2019, số hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh trong ấp còn 02 hộ. Số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%. Nhân dân tham gia tích cực hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập…. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; với tỷ lệ hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa hàng năm đạt 100% và số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 95% trở lên; ấp đạt ấp văn hóa năm 2019 và đạt  văn hóa 05 năm liên tục.

Ảnh: Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy trong nhiệm kì mới.

Đại hội Chi bộ ấp Sa Dụp, xã Phước Sang đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022 gồm 04 Chi ủy viên; ông Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2019 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kì 2020 – 2022. Và đây là Chi bộ điểm trực thuộc Đảng bộ xã Phước Sang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2020 – 2022./.

Lê Văn Cung

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2846
Tuần này: 6112
Tháng này: 9568
Tổng truy cập: 1883778