Chi bộ Phòng Nội vụ huyện: Tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

04/06/2020    Lượt xem: 178    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội

Chi bộ phòng Nội vụ huyện có 11 đảng viên, 11/1 đảng viên chính thức. Chi bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, chế độ chính sách, cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, Tôn giáo, Thanh niên, Văn thư - Lưu trữ, công tác quản lý nhà nước về Hội, Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ, Địa giới hành chính, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp,.... Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ, lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -  2020 đã đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả, cơ bản khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo, Thanh niên,… từ huyện đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã, thị trấn đã đi vào nề nếp, tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường chấn chỉnh, ý thức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương thức lãnh đạo của Chi bộ, tâp thể lãnh đạo được đổi mới, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Nội vụ đã kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của Chi bộ; cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của Huyện Đảng bộ thành nhiệm vụ, Nghị quyết của Chi bộ để chỉ đạo thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ thứ VI, cùng với việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, tập thể Chi bộ chủ động xây dựng, cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện và chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phấn đấu xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị của Chi bộ. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phòng Nội vụ tiếp tục kịp thời tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ; trong đó tập trung tham mưu thực hiệt tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18, 19 của TW và Quyết định 711 của Tỉnh ủy, công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, công tác thi đua - khen thưởng, Tôn giáo cũng như tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm. Phát huy dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm trước Đảng bộ, Chi bộ, đảng viên, công chức cơ quan; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Phòng Nội vụ đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Thông - Phó Trường phòng Nội vụ giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Khánh Duệ - Phó Trưởng phòng Nội vụ giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 3 Đại biểu chính thức và 1 Đại biểu dự khuyết.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Đồng-Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ phòng Nội vụ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị./.

                                                                                                                        THANH THÔNG

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1332
Tuần này: 14813
Tháng này: 24051
Tổng truy cập: 1809357