Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác trong năm 2018

28/01/2019    Lượt xem: 1378    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã bám sát theo hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định và phát triển của huyện. Ban Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là làm tốt công tác tham mưu thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Đặc biệt là tham mưu thành lập đoàn giám sát và tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cung cấp thông tin có nhiều chuyển biến tích cực, đúng định hướng, bám sát yêu cầu thực tiễn; hình thức, nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú như: băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, diễn văn nghệ, chiếu phim, triễn lãm lưu động…Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong năm đã mở 3 lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đã cấp 134 giấy chứng nhận; mở 1 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018 và đã cấp 50 giấy chứng nhận… phối hợp cùng với Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ cơ sở và đã cấp được 489 giấy chứng nhận. Công tác khám chữa bệnh của ngành y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đổi mới quản lý giáo dục được triển khai đồng bộ, cơ sở vật chất dạy và học được quan tâm và đầu tư, trình độ đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, tăng cường công tác dự báo, kịp thời chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác Tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu với Thường trực Huyện ủy để có hướng chỉ đạo và xử lý. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 482
Tuần này: 4713
Tháng này: 29170
Tổng truy cập: 530599