Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của huyện Phú Giáo

15/06/2020    Lượt xem: 197    In bài viết   Độ tương phản  

Đối với UBND huyện, công tác tiếp công dân được UBND huyện thực hiện đúng theo quy định, cụ thể Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kì 1 lần vào ngày thứ 3, tuần thứ nhất của tháng; Thường trực HĐND huyện định kì 1 lần vào ngày thứ 3, tuần thứ ba của tháng; Chủ tịch UBND huyện tiếp định kì 2 lần tháng vào ngày thứ 3 của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng tại trụ sở tiếp công dân huyện. Qua đó, Ban tiếp dân huyện đã tiếp được 135 lần, tiếp 240 lượt người đến liên hệ và nhận 151 đơn thư; trong đó lãnh đạo trực tiếp được 42 lần, tiếp 95 lượt người liện hệ và ban hành 42 thông báo kết luận tiếp công dân định kì của lãnh đạo; lãnh đạo ủy quyền tiếp công dân 25 lần, tiếp được 48 lượt. Số đơn thư tồn đọng từ kì trước chuyển sang là 10 đơn; tiếp nhận trong kì 141 đơn. Có 21 đơn khiếu nại; 4 đơn tố cáo; 125 đơn kiến nghị, phản ánh; 1 đơn thuộc lĩnh vực đất đai. Đã giao ngành chức năng tham mưu giải quyết 106 đơn; chuyển cơ quan khác 45 đơn. Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiện nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND huyện là 106 đơn; gồm 96 đơn nhận mới, 10 đơn tồn kì trước chuyển sang. Số đơn khiếu nại là 17 đơn, tố cáo 3 đơn, 85 đơn kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai. Đã giải quyết xong 94/106 đơn; đang giải quyết 12 đơn. Hiện còn 1 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng còn vướng mắc kéo dài nên chưa giải quyết được.

Ảnh: Ông Tô Văn Đạt, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện giải trình một số nội dung các thành viên Đoàn giám sát đặt ra tại buổi giám sát

Đối với ngành công an huyện; thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng được triển khai thực hiện đúng quy định theo chế độ 2 lần/tuần. Tiếp nhận và xử lý 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; gồm 1 đơn thư khiếu nại thuộc tố tụng hình sự, 4 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc tố tụng hình sự. Trong đó có 8 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết 8/8 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ 100%. Có 1 đơn thuộc thẩm quyền công an tỉnh đã chuyển Phòng Thanh tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Ảnh: Bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát đối với UBND huyện Phú Giáo.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Phú Giáo trên lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện trong thời gian qua để công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo theo luật định, hiệu quả. Cần chú trọng, quan tâm đến công tác tiếp công dân đột xuất; chọn các vụ việc phức tạp, kéo dài để đưa vào nội dung thực hiện. Chỉ đạo lưu ý thực hiện trình tự các thủ tục thụ lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và ra văn bản cụ thể đến công dân để hạn chế tình trạng công dân liên tiếp làm đơn trong khi đơn thư đang được thụ lý, giải quyết. Rà soát, thống kê những đơn đã có thông báo kết quả giải quyết, phản hồi.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2921
Tuần này: 6187
Tháng này: 9643
Tổng truy cập: 1883853