Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

05/07/2019 5:20:56 CH
Độ tương phản

Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

Thứ hai 08/7/2019:

Sáng

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi cơ sở.

Chiều:

1- 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND dự họp. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ ba 09/7/2019:

Sáng

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa. Địa điểm: UBND xã Vĩnh Hòa.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Đảng bộ xã Tam Lập. Địa điểm: UBND xã Tam Lập.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tôn vinh cá nhân Hiến máu tình nguyện 03 lần năm 2019 (Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung và thư mời). Hội trường Huyện ủy.

4- 7g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng TNMT trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Khai mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ - Ca khúc học đường” huyện Phú Giáo năm 2019. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH-TT-TT huyện Phú Giáo.

Thứ tư 10/7/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp ban Liên lạc Chiến thắng Phước Thành (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường BCHQS huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự họp Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh (Tầng 15 – Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

3- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019) và Sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm 2019. Địa điểm: Hội trường A – Khối vận huyện.

4- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp xem xét xử lý kiến nghị liên quan đến thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của ông Nguyễn Văn Phi. Mời Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng dự. Địa điểm: Phòng họp 3 - Sở Tài chính (Tầng 2, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương)

5- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện (NHCSXH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Phòng TCKH báo cáo đề xuất kinh phí tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 – 20/8/2019) (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời Lãnh đạo các ngành: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, TCKH, VHTT. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 công tác thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: Trại giam Phú Hòa.

Thứ năm 11/7/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mời Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh – Tầng 15, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

3- 8g30: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội thảo điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà, giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Tiamo Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng Phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét khen thưởng nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 – 20/8/2019) (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua kế hoạch cưỡng chế các khu đất 271, đường 19/5, đường ĐH514 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ sáu 12/7/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác ATGT 06 tháng đầu năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Thành phần tham dự: Thành viên Ban ATGT huyện theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A  – UBND huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 13/7 – 14/7/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT27)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 869
Tuần này: 21781
Tháng này: 19629
Tổng truy cập: 1714393