Bổ sung Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

17/06/2019 10:56:46 SA
Độ tương phản

Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

I. Nội dung bổ sung

Thứ ba 18/6/2019:

1- 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân. Mời lãnh đạo Phòng TNMT, GĐ Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, GĐ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện.

Thứ tư 19/6/2019:

Chiều:

1- 13g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ năm 20/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. (Phòng kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai huyện và các xã, thị trấn trọng điểm về thiên tai. Địa điểm: Hội trường A-UBND huyện.

2- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

II. Nội dung dời

Thứ năm 20/6/2019:

Sáng:

1- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua phương án vị trí đặt trạm 110kV Tân Hiệp dời về xã Tam Lập và đường dây đấu nối (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, TNMT, QLĐT, CN Điện lực Phú Giáo; chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Hòa, Tam Lập, TT. Phước Vĩnh; công ty CP. Hưng Hải Thịnh và công ty CP. Tư vấn xây dựng điện 2 (do Phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện. (Nội dung này dời sang tuần kế tiếp và sẽ có thông báo cụ thể sau).

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT22)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1304
Tuần này: 15700
Tháng này: 51744
Tổng truy cập: 1036040