Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

14/06/2019 6:14:57 CH
Độ tương phản

Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

Thứ hai 17/6/2019:

Sáng

1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đường nội bộ khu tái định cư khu phố 9, thị trấn Phước vĩnh và chủ trương đền bù mở rộng trường THCS Vĩnh Hòa (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: thành viên hội đồng thẩm định huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

Chiều:

1- 16g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiếp đoàn công tác của Sư đoàn và Lữ đoàn can thiệp số 1 Bộ Tư lệnh lục quân – Quân đội hoàng gia Campuchia tham quan Trung đoàn BB271. Địa điểm: Sở chỉ huy Trung đoàn BB271.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Đoàn giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo luật đầu tư công đối với Đảng ủy xã An Bình theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của Huyện ủy Phú Giáo (Đảng ủy Xã An Bình chuẩn bị nội dung báo cáo). Thành phần: theo quyết định 2092-QĐ/HU. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

Thứ ba 18/6/2019:

Sáng

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh cùng 2 ban của HĐND huyện đi khảo sát thực tế  một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện. Mời: Thành viên ban pháp chế HĐND huyện, thành viên Ban KTXH HĐND huyện, Lãnh đạo: Phòng kinh tế, Ban QLDA-ĐTXD, phòng TNMT, phòng QLĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: các địa điểm liên quan đến nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. (Các đại biểu tập trung tại UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi)

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Đoàn giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo luật đầu tư công đối với Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị huyện theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của Huyện ủy Phú Giáo(Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo). Thành phần: theo quyết định 2092-QĐ/HU. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Phòng QLĐT huyện.

Tối:

1- 19g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự chương trình Phiên chợ hàng Việt tỉnh Bình Dương 2019. Mời: Lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

Thứ tư 19/6/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Ban KTXH HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa IV. Mời: Đại diện ban pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê, Kinh tế, LĐTBXH, QLĐT, TNMT, CN VPĐKĐĐ, GD&ĐT, Phòng VHTT, Phòng Y tế, Trung tâm PTQĐ, BHXH huyện. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Đoàn giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo luật đầu tư công đối với Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch huyện theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của Huyện ủy Phú Giáo(Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo). Thành phần: theo quyết định 2092-QĐ/HU. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Ban QLDA-ĐTXD huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Ban KTXH HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa IV. Mời: Đại diện ban pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, Chi cục thuế,  QLĐT, TNMT, CN VPĐKĐĐ. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã An Thái. Mời: lãnh đạo các ngành: TNMT, QLĐT cùng dự. Địa điểm: UBND xã An Thái.

Thứ năm 20/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua phương án vị trí đặt trạm 110kV Tân Hiệp dời về xã Tam Lập và đường dây đấu nối (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, TNMT, QLĐT, CN Điện lực Phú Giáo; chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Hòa, Tam Lập, TT. Phước Vĩnh; công ty CP. Hưng Hải Thịnh và công ty CP. Tư vấn xây dựng điện 2 (do Phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 8g30: 9g00: Ủy quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đặng Thanh Tuấn dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học thủ Dầu Một. Địa điểm: Số 6, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và nghe Sở Nội vụ công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện các  quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước. Mời. Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phó chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp nghe Sở TNMT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện một số công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu 21/6/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa. Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa

 2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình dương và tiếp khách trong nước, tở trình và dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Bình dương về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định giao Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3- 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Mời: Thành viên Ban pháp chế, ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, CN Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra dự thảo nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết do HĐND huyện ban hành. Mời: Thành viên Ban pháp chế, ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: Tư Pháp, TCKH, Kinh tế, Nội vụ, QLĐT. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 16g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng Dự Lễ giỗ cha già cố Đaminh Đinh Khắc Túc. Địa điểm: Nhà xứ Kỉnh Nhượng.

Thứ bảy 22/6/2019:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện. Mời: Thành viên Ban pháp chế, ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: Tòa án, Viện Kiểm sát, chi cục Thi Hành án dân sự huyện, Công an huyện, TCKH, Thanh tra huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 22/6 – 23/6/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Võ Việt Thường.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT22)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

( Đã Ký)

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1311
Tuần này: 15707
Tháng này: 51751
Tổng truy cập: 1036047