Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

07/06/2019 5:12:05 CH
Độ tương phản

Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Thứ hai 10/6/2019:

Sáng

1- 9g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2020; Tờ trình về ban hành Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ ba 11/6/2019:

Sáng

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo phòng TNMT; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa IV. Mời lãnh đạo Phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD huyện. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

3- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị triển khai các Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường. Địa điểm: Trụ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương. Số 03, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND Đoàn Văn Đồng dự trao Quyết định nghỉ hưu cho đ/c Trần Văn Sơn – trưởng Phòng TNMT (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ. Địa điểm: Phòng Họp BTV huyện ủy.

2- 14g30: Chủ tịch UBND Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp TTHU nghe thông qua các nội dung tiếp và làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Phòng Họp BTV Huyện ủy

Thứ tư 12/6/2019:

1- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp lần thứ 48 - UBND huyện khóa IV, thông qua các nội dung trình kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV (cả ngày):

Sáng: 7g30:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung).

+ Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND huyện ban hành gồm:  

Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của HĐND huyện về phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo; Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/12/2007 của HĐND huyện về phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 26/12/2007 của HĐND huyện về điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo; Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 26/12/2007 của HĐND huyện về thiết kế quy hoạch chung thị trấn An Linh, huyện Phú Giáo; Nghị quyết số 24/2011NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 23/10/2015 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 (Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành Nội vụ, QLĐT, TCKH chuẩn bị nội dung);

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND huyện về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện về quy hoạch phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp huyện Phú Giáo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Chiều: 13g30

+ Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2019; Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

Mời: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban: KTXH, Pháp chế - HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các ngành: Thanh tra huyện, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội QLTT số 6, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Tổ TTXD, Xí nghiệp CTCC, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông, Kho bạc, Chi nhánh NHNN&PTNT huyện, CN. Điện lực, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT-TT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội Cựu Chiến binh huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Chữ Thập đỏ huyện; Hội Doanh nghiệp huyện, Công ty Cổ phần Nông - Lâm nghiệp Bình Dương; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT: Phước Vĩnh, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Phước Hoà; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn của Viện Chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế về việc đánh giá thực trạng triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự): Mời: Thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Y tế - Dân số huyện. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

Thứ năm 13/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ra quân chiến dịch “Hành quân xanh, liên quân 3 màu áo” huyện Phú Giáo năm 2019. Địa điểm: Trường mầm non Tam Lập.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng Tài Nguyên Môi trường phối hợp Trung tâm PTQĐ tỉnh Bình Dương chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng Phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì họp phân loại, thống nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa IV (Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND chuẩn bị các ý kiến, kiến  nghị của cử tri). Mời: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã: Tam Lập - Vĩnh Hòa, An Linh - An Thái, Tân Hiệp - Phước Sang. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm Hội trường B – UBND huyện.

2- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với các ngành TNMT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ và bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện về kết quả xử lý hồ sơ trể hẹn tháng 5/2019 ( Phòng TNMT, chi nhánh VP ĐKĐĐ chuẩn bị báo cáo). Mời: Lãnh đạo Phòng TNMT; Giám đốc chi nhánh VP ĐKĐĐ Trần Văn Của, Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên: Nguyễn Xuân Trường, Võ Việt Thường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện.

Thứ sáu 14/6/2019:

Sáng:

1- 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn; Tờ trình Đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm công chứng; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư, Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự kỳ họp HĐND (bất thường) xã An Thái. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

4- 8g30: Ủy quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Phú Giáo về việc xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường mầm non Sao Bắc Đẩu. Địa điểm: Phòng họp 3, Sở Tài chính – Tầng 2, tháp A, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy 15/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thủ trưởng và công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ, công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của từng lĩnh vực thuộc ngành quản lý các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên: Võ Việt Thường, Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân trường, Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 15/6 – 16/6/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT22)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 695
Tuần này: 3918
Tháng này: 22965
Tổng truy cập: 570772