Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

31/05/2019 5:10:42 CH
Độ tương phản

Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019

Thứ hai 03/6/2019:

Sáng

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh, Trưởng Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự: theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 25/4/2019. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự (cả ngày). Địa điểm: Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện.
 3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động các hoạt động phòng, chống đuối nước và Khai mạc Giải bơi lội Thiếu niên, nhi đồng huyện Phú Giáo năm 2019 (Phòng VHTT chuẩn bị thư mời thành phần tham dự). Mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND và Công chức VHXH các xã, thị trấn. Địa điểm: Sân Vận động huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp BCĐ phòng, chống dịch tả heo Châu Phi (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên BCĐ phòng, chống dịch tả heo Châu Phi huyện Phú Giáo theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ ba 04/6/2019:

Sáng

 1. 7g30: Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư huyện ủy Phạm Văn Chánh trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy; Lãnh đạo phòng TNMT; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 2. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp xét duyệt hồ sơ đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế và thông qua báo cáo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì cuộc họp ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại huyện Phú Giáo (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung). Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết thực hiện chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh giai đoạn  2016-2020; Sở Công thương báo cáo Dự thảo “Đề án điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh Bình Dương.

Thứ tư 05/6/2019:

Sáng:

 1. 6g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Lễ mit tinh Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2019 của huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Sân Vận động huyện.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung đi thăm và tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho các cụ người cao tuổi năm 2019 (Theo Thông báo số 187/TB-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Phú Giáo).
 3. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 4. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp TTHU nghe thông qua công tác chuẩn bị lễ kỉ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) (Phòng VHTT huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Trưởng Phòng TCKH Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Phòng VHTT Phạm Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT Ngô Thế Huy, Đơn vị Tư vấn (Phòng VHTT mời). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 5. 10g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp TTHU nghe và cho ý kiến thiết kế Cổng chào và biểu tượng huyện Phú Giáo (Phòng VHTT huyện chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

  1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy nghe thông qua nội dung nghe đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, khai thông dòng chảy suối Vàm Vá. Mời: Lãnh đạo Phòng TNMT, Trưởng Phòng QLĐT Văn Quang Chinh, Trưởng Phòng TCKH Nguyễn Thị Thu Hương, PGĐ Ban QLDA-ĐTXD Ngô Minh Chánh, Nhà Đầu tư (Phòng QLĐT mời). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
  2. 14g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy nghe thông qua nội dung phương án vị trí các khu vực phát triển đô thị; phương án mở các tuyến đường dọc Sông Bé (Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng TNMT, Trưởng Phòng QLĐT Văn Quang Chinh, Trưởng Phòng TCKH Nguyễn Thị Thu Hương, PGĐ Ban QLDA-ĐTXD Ngô Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã An Thái và Tam Lập, Đơn vị Tư vấn (Phòng QLĐT mời). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
  3. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp TTHU nghe Báo Bình Dương trình bày nội dung biên tập đặc san Phú Giáo 20 năm một chặng đường phát triển”. Mời Trưởng Phòng VHTT Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Đài Truyền thanh Lý Thành Công. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm 06/6/2019:

Sáng:

  1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia về việc thông qua dự thảo báo cáo huyện Nông thôn mới (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
 2. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Hoa, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

  1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ “Điều tra hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất các giải pháp kiện toàn công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Giáo đến năm 2025” (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện

Thứ sáu 07/6/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp giải quyết khiếu nại của Công dân (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt; Thủ trưởng các ngành: Thanh tra huyện, TNMT, TCKH, QLĐT, Tư pháp, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Ban Tiếp Công dân. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Diễn đàn trẻ em huyện Phú Giáo năm 2019. Địa điểm: Hội trường A – Khối vận.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 08/6 – 09/6/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

- CBCC: Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND, UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT21)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 692
Tuần này: 3915
Tháng này: 22962
Tổng truy cập: 570769