Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

03/12/2018 10:29:41 SA
Độ tương phản

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Thứ hai 03/12/2018:

Sáng:

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ “TT-18” năm 2018 do UBND thị trấn Phước Vĩnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường A – UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện dự họp. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 13g30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ “TT-18” năm 2018 do UBND xã Tân Hiệp tổ chức. Địa điểm: Hội trường B – UBND xã Tân Hiệp.

Thứ ba 04/12/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 - khóa IV (mở rộng) theo Thông báo số 359-TB/HU ngầy 27/11/2018 của BTV Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

2- 7g30: Ủy quyền Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ, UBMTTQVN huyện. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Sở TNMT, nội dung: lấy ý kiến các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về việc xác định đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu, cụm công nghiệp và các dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mời: Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn cùng dự. Địa điểm: Phòng họp B - Chi cục Quản lý đất đai (tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung làm việc với Trung tâm Viễn thông huyện và UBND xã Tân Hiệp về việc di dời trụ viển thông trên địa bàn xã Tân Hiệp (Trung tâm Viễn thông và UBND xã Tân Hiệp chuẩn bị báo cáo). Mời: Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư 05/12/2018:

Sáng:

1- 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tổng kết chương trình ấp (khu phố) văn hóa tiết kiệm điện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại với công dân (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra huyện, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ, UBMTTQVN, Hội Nông dân; Lãnh đạo UBND thị trấn Phước Vĩnh; Công dân (do Thanh tra mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ năm 06/12/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND,UBND huyện dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A-UBND huyện.

2- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế dự Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về chuyển giao công nghệ và báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Dương – số 26, Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

3- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Thứ sáu 07/12/2018:

Sáng:

  - 7g30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chánh văn phòng, các phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A-UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội thảo khoa học quốc tế viễn cảnh Đông Nam Bộ - lần 1 năm 2018. Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.

2- 17g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018. Mời: Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

 

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 08/12/2018 - 09/12/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

            - CBCC: Võ Việt Thường, Trần Thị Mỹ Linh

                                  Thông báo này thay thư mời họp

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 852
Tuần này: 1592
Tháng này: 21239
Tổng truy cập: 416744