Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

11/09/2020 4:41:42 CH
Độ tương phản

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

Thứ hai 14/9/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Hội Người mù huyện Phú Giáo nhiệm kỳ V, giai đoạn 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

 

Thứ ba 15/9/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội thảo “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Hội LHPN huyện tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Thanh tra huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thống nhất xử lý, sắp xếp các khu đất và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời dự: Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh, Trưởng Phòng QLĐT, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 167. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

 

Thứ tư 16/9/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:
 • Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040.
 • Công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện  Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng (có chương trình riêng. Phòng TNMT và Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời dự: Trưởng Phòng TNMT, Chánh thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc TT. PTQĐ huyện, lãnh đạo TT. PTQĐ tỉnh (Phòng TNMT mời). Phó chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Thứ năm 17/9/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải trên địa bàn huyện.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH-TT-TT huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát của Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã: An Long, Tân Long và Phước Hòa. Mời dự: Thành phần Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Hòa.

 1. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban tổ chức họp mặt báo chí giới thiệu thành tựu Kinh tế, VH-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện Phú Giáo, nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng 2020-2025 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát của Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã: An Bình, Vĩnh Hòa, Tam Lập và thị trấn Phước Vĩnh. Mời dự: Thành phần Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp BCĐ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 14g00: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Nguyễn Hữu Liêm chủ trì họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng đường ĐH512 huyện Phú Giáo (Trung tâm phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

 

Thứ sáu 18/9/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cán bộ, hội viên gương mẫu giữ vững khí tiết, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và họp mặt kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Phước Thành cũng là ngày nhà tù Phước Thành được giải phóng (18/9/1961-18/9/2020), do CLB hưu trí và CSCMBĐBTĐ huyện tổ chức. Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát của Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã: An Linh, Tân Hiệp, An Thái và Phước Sang. Mời dự: Thành phần Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
 2. 5g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tham gia Đoàn thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” năm 2020 do Hội LHPN huyện tổ chức.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở Khối vận huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, UBND huyện Ủy quyền Trưởng Phòng TCKH dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện giám sát về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mời dự: Thành phần Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 19/9/2020 - 20/9/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1624
Tuần này: 7045
Tháng này: 49833
Tổng truy cập: 2008546