Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020

04/09/2020 4:26:37 CH
Độ tương phản

Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020

Thứ hai 07/9/2020:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ.

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp xem xét giải quyết đơn (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng QLĐT, TNMT, TCKH, Thanh Tra, Kho Bạc, Chị cục Thuế, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ ba 08/9/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Chánh trực tiếp công dân. Mời dự: đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Trưởng phòng TNMT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Thanh tra huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm dự họp Hội đồng thẩm định phương án giá đất để bồi thường về đất thực hiện công trình: đền bù, giải tỏa khu đất phía sau Trụ sở Huyện ủy và phía sau Trụ sở Khối vận huyện (họp lần 2).

Địa điểm: phòng họp 1, tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Thứ tư 09/9/2020:

Chiều:

 1. 1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nội dung theo công văn số 1775/SNN-NN ngày 26/8/2020 của Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời dự: đại diện lãnh đạo: phòng Kinh tế, phòng TNMT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm chăn nuôi và Thú y. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1.  
 2.  

Thứ năm 10/9/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự buổi làm việc về tình hình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Kế hoạch số 5032/KH-UBND của UBND tỉnh (phòng TCKH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 167. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 8g00: Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát một số khu vực nằm trong chương trình xóa điện kế dùng chung. Mời: Thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 94/QĐ-HĐND ngày 18/8/2020 của Ban KT-XH); đại diện: phòng Kinh kế, chi nhánh Điện lực huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

 Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện về công tác đầu tư và quản lý của Nhà nước đối với chương trình xóa điện kế dùng chung và nâng cao chất lượng sử dụng điện cho người dân trên địa bàn huyện. Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định số 94/QĐ-HĐND ngày 18/8/2020 của Ban KT-XH); đại diện lãnh đạo: chi nhánh Điện lực huyện, Ban QLDA-ĐTXD, phòng QLĐT, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách phòng Kinh tế. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

 

Thứ sáu 11/9/2020:

Sáng:

 1. 8g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Giám đốc Sở TNMT (phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Mời dự: đại diện lãnh đạo: phòng TNMT, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp bất thường HĐND xã An Thái khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 12/9/2020 - 13/9/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Khánh.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1432
Tuần này: 6853
Tháng này: 49641
Tổng truy cập: 2008354