Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

31/07/2020 5:40:41 CH
Độ tương phản

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

Thứ hai 03/8/2020:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.
 2. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự trao quyết định về công tác cán bộ. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua: báo cáo chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2020; Chương trình làm việc tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với những người trực tiếp tham gia giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh; Phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Dự thảo báo cáo tình thình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng  đầu năm 2020, giải pháp những tháng còn lại năm 2020.

Mời dự: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VHTT, Công an, Ban CHQS huyện, Ban QLDA-ĐTXD. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 14g00: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thông qua các nội dung: giá đất lần 2 công trình giải tỏa các khu đất phía sau trụ sở Huyện ủy, Khối vận huyện; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc công trình đường dây 110 kV Phú Giáo - Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng; giá đất công trình Trường THCS Vĩnh Hòa; phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ An Bình, giải quyết khó khăn vướng mắc giải tỏa công trình nâng cấp đường ĐH 502 (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ ba 04/8/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Thanh tra huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, đại biểu HĐND huyện Văn Quang Chinh, Nguyễn Văn Hải. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Thứ tư 05/8/2020:

Sáng:

 1. 7g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
 2. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần V, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

Thứ năm 06/8/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần V, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày làm việc thứ nhất - Khai mạc). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy (cả ngày).
 2. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: phòng TNMT. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 3. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện làm việc liên quan đến nội dung đơn khiếu nại của công dân (Theo Giấy mời số 85/GM-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra tỉnh). Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 4. 9g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng TNMT phối hợp xác minh thực địa khu đất UBND huyện kiến nghị giao đất cho bà Phạm Thị Tư tại xã Vĩnh Hòa. Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Vĩnh Hòa.

Tối:

 1. 18g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần thứ Nhất). Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 

Thứ sáu 07/8/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần V, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày làm việc thứ hai - Bế mạc). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 08/8/2020 - 09/8/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc.

- CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Võ Thị Ngọc Trâm.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Các xã, TT;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 462
Tuần này: 17736
Tháng này: 39823
Tổng truy cập: 2591340