Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

03/07/2020 4:32:21 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Thứ hai 06/7/2020:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời dự: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.
 2. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành nghe báo cáo công tác chuẩn bi tiếp Đoàn thanh tra của tỉnh vào ngày 7/7/2020 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, TNMT, QLDA-ĐTXD, QLĐT, Kinh tế, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khen thưởng trong Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phú Giáo giai đoạn 2015-2020 (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 4. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị UBMTTQVN huyện Phú Giáo lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện.
 5. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp nghe phòng TNMT báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướn mắc trong giải quyết đất đai và đề xuất hướng xử lý để làm việc với tỉnh (phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Mời dự:Lãnh đạo Phòng TNMT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện. Địa điểm: Hội trường BCHQS huyện

 

Thứ ba 07/7/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Chánh trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TNMT, UBKT Huyện ủy, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân, Võ Thành Trung. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 2. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp Đoàn Thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 (Thanh tra huyện chủ trì phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung). Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ngành: Thanh tra, TNMT, QLDA-ĐTXD, QLĐT, Kinh tế, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ, Ban Tiếp công dân huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Hội Nông dân huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị sơ kết công tác An ninh trật tự,  An toàn giao thông 6 tháng đầu năm (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với Công ty CP Cao su Đồng phú về rà soát kế hoạch sử dụng đất của Công ty CP Cao su Đồng Phú trong việc triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại địa phương (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 16g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt dự Lễ khánh thành Sân bóng đá cỏ nhân tạo của Giáo xứ Lễ Trang. Địa điểm: ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa.
 4. 14g00: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Hữu Liêm dự bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐH 518 xã An Bình. Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT, Lãnh đạo UBND xã An Bình. Địa điểm: tại khu đất giao UBND huyện Phú Giáo để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐH 518.

Thứ tư 08/7/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh. Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Phòng GD NHCSXH huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 4. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp thống nhất kinh phí hoạt động của Hạt Kiểm lâm Tân Uyên - Phú Giáo. Địa điểm: phòng họp A, tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi thông qua kế hoạch hè năm 2020 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ năm 09/7/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện (cả ngày).
 2. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 3. 8g30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VHTT dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/72020). Địa điểm: phòng họp Vạn Xuân 1, Khu du lịch Văn hóa, Thể thao Đại Nam.

 

Thứ sáu 10/7/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và sơ kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/7/2020 – 12/7/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc

- CBCC: Lê Văn Hùng, Bùi Thị Hồng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT. (LT26).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1659
Tuần này: 7080
Tháng này: 49868
Tổng truy cập: 2008581