Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

22/05/2020 5:29:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

Thứ hai 25/5/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tam Lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

 

Thứ ba 26/5/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tam Lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 10g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế khảo sát vị trí đề nghị xây dựng công trình thiết yếu (Công trình đường dây 22kV nối lưới giữa các lộ ta TBA 110kV tăng cường độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện bàu Bàng và Phú Giáo) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT 741.

Địa điểm: Tại nút giao thông đường ĐH 507 với đường ĐT 741 (ngã ba Kỉnh Nhượng).

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Kho bạc Nhà nước huyện.

 1. 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi trao tặng quà Chương trình Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo'' 6 tháng đầu năm 2020 và tặng quà cho hộ nghèo theo chính sách bảo trợ xã hội của huyện Phú Giáo.

Địa điểm: Trụ sở Khối vận huyện.

 

Thứ tư 27/5/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo và điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020; Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh; Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; kết quả Chỉ số cải cách hành chính (SIPAS) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Mời dự: TT. HĐND huyện; UBMTTQVN huyện, lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Công an, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thống kê, Đài truyền thanh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng LĐTBXH huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường phòng Y tế huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện thông qua các nội dung: Giá đất thực hiện 02 công trình: Bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án nâng cấp đường ĐH 502 và dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Vĩnh Hòa; xác định loại đất và xét bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa khu đất phía sau trụ sở Huyện ủy và phía sau trụ sở Khối vận huyện (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ năm 28/5/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng QLĐT huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng GD-ĐT huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường phòng GD-ĐT huyện.

 1. 13g30: UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng LĐTBXH huyện, Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Trần Thị Hồng Vân dự phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.

Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - Tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

 1. 14g00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ sáu 29/5/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 60 của UBND huyện thông qua các nội dung:
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2020; Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
 • Thông qua Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm VHTT và Truyền Thanh huyện; Phê duyệt Đề án hợp đồng ngoài số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP được HĐND tỉnh giao (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
 • Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch sau:

+ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND huyện về phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe  Nhân dân huyện Phú Giáo giai đoạn 2016-2020 (phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

+ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND huyện về phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Phú Giáo giai đoạn 2016-2020 (phòng Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị nội dung).

+ Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 12/7/2017 của Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 12/7/2017 của Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 18/10/2017 của Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2021 (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

 • Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND huyện về ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Giáo giai đoạn 2016-2020 (phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, lãnh đạo: Công an huyện, phòng LĐTBXH, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Xí ngiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDTX-GDNN, Đài truyền thanh, Trung tâm VHTT-TT huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo BCH Quân sự huyện dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 của Trung đoàn BB736.

Địa điểm: Tiểu đoàn 208 (ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị giao ban các doanh nghiệp viễn thông lần 1 năm 2020.

Mời dự: Lãnh đạo phòng QLĐT, phòng VHTT.

Địa điểm: Tòa nhà Viettel Bình Dương (số 279-Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một).

 1. 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Giáo thông qua các nội dung: báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch, Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 30/5/2020 - 31/5/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh.

- CBCC: Bùi Thị Hồng, Lê Văn Hùng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT20).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2193
Tuần này: 17327
Tháng này: 117502
Tổng truy cập: 1690217