Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

20/03/2020 5:59:10 CH
Độ tương phản

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

Thứ hai 23/3/2020:

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Phú Giáo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba 24/3/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 1320 của Tỉnh ủy.
 2. Hồ sơ phát triển Đảng viên mới và hồ sơ chuyển Đảng chính thức.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020, Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành tháng 3 năm 2020, Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình đầu tư công quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020, Thông qua Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid - 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: TT. HĐND huyện; lãnh đạo các ngành: Phòng TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VHTT, Công an, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế, đại diện Đài truyền thanh dự và đưa tin. Chánh văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng TN-MT trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với Ban lãnh đạo Công an huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2020 (Công an huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Trưởng, các Phó Trưởng Công an huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng TN-MT, Trưởng phòng Kinh tế; Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đại diện Đài Truyền thanh huyện dự và đưa tin. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư 25/3/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo việc đầu tư các công trình vốn kiến thiết thị chính năm 2020: chỉnh trang khuôn viên cây xanh từ Công an huyện đến Ban CHQS huyện (dọc tuyến đường Trần Quang Diệu) - giai đoạn II; thay thế cây xanh đường phố khu tái định cư KP7; xây dựng công viên cây xanh khu tái định cư Phước Vĩnh mở rộng (KP7); cải tạo, chỉnh trang cây xanh công viên Tượng đài chiến thắng Phước Thành (phòng QLĐT phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: QLĐT, TCKH, Xí nghiệp CTCC, UBND thị trấn Phước Vĩnh, đơn vị tư vấn (phòng QLĐT mời). Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về giải quyết đơn thư (Ban Tiếp Công dân huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện

Thứ năm 26/3/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TN-MT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban khối Nội chính quý I năm 2020. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu 27/3/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với UBND thị trấn Phước Vĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, QPAN quý I/2020 (trọng tâm là công tác chỉnh trang đô thị và đền bù giải tỏa) (UBND thị trấn Phước Vĩnh chuẩn bị báo cáo).
 • Mời dự:

+ Cấp huyện: Lãnh đạo các ngành: TN-MT, QLĐT, TC-KH, Kinh tế, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ; đại diện Đài truyền thanh huyện dự và đưa tin. Phó Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

+ Thị trấn Phước Vĩnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, cán bộ địa chính, cán bộ GTNT, công chức VP-TK và các đ/c chí liên quan (do UBND thị trấn Phước Vĩnh mời).

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 28/3/2020 - 29/3/2020)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh.

            - CBCC: Bùi Thị Hồng, Lê Văn Hùng.

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT11).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1206
Tuần này: 8942
Tháng này: 19758
Tổng truy cập: 1477727