Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

06/03/2020 5:43:36 CH
Độ tương phản

Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

Thứ hai 09/3/2020:

Sáng:

 1. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà đất trên địa bàn huyện.

Mời dự: Lãnh đạo: phòng TC-KH, phòng VHTT, phòng TN-MT, phòng GD-ĐT, phòng QLĐT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm BDCT, chi nhánh VPĐK đất đai, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Nhà thiếu nhi, Xí nghiệp CTCC, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua báo cáo giải quyết khiếu nại đơn bà Đinh Thị Quới (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: phòng TN-MT, Thanh tra, Tư pháp, Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban tiếp Công dân huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sang. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua các nội dung: báo cáo giải quyết khiếu nại đơn của ông Hoàng Nga Xô; báo cáo khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa công trình nâng cấp đường Cống Triết; chuyển tiền chi trả đền bù giải tỏa dự án đầu tư xây dựng đường Trần Quang Diệu nối dài (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ ba 10/3/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân; phòng TN-MT; Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 9g00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Tuyết, Lê Thị Diễm Trinh (công trình đường Trần Hưng Đạo nối dài) (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ, UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe thông qua phương án chỉnh trang khuôn viên Nhà Truyền thống (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: lãnh đạo phòng VHTT, TNMT, TCKH, QLĐT, Huyện đoàn. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ tư 11/3/2020:

Sáng:

 1. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự thu thập hồ sơ và khảo sát khu đất bãi thải công trình thủy lợi Phước Hòa để xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã An Thái.

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TN-MT, UBND xã An Thái. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: UBND xã An Thái.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi kiểm tra tiến độ thi công công trình cổng chào huyện Phú Giáo điểm đầu và điểm cuối trên đường ĐT 741.

Mời dự: lãnh đạo: phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, đơn vị tư vấn thi công (Trung tâm VHTT-TT mời).

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện để cùng đi.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng các huyện phía Bắc năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện thông qua phương án bồi thường đợt 2 xã Tân Long, Vĩnh Hòa công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Phòng TN-MT huyện phối hợp Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và thành phần mời dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng TN-MT dự và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khu đất được UBND huyện kiến nghị giải quyết tại Công văn số 77/UBND-KT ngày 21/01/2020.

Mời dự: Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: UBND xã Phước Hòa.

Thứ năm 12/3/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe các ngành báo cáo một số nội dung:
 1. Phòng QLĐT báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
 2. Ban QLDA-ĐTXD huyện báo cáo phương án đầu tư tuyến đường giao thông phía Tây của huyện.

Mời dự: Trưởng phòng QLĐT, Trưởng phòng TN-MT, Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD, Trưởng phòng Kinh tế cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với lãnh đạo Kho bạc tỉnh về công tác cán bộ (có chương trình riêng).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến các dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: lãnh đạo phòng TN-MT. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – BCH Quân sự huyện.

Thứ sáu 13/3/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với các Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).

Mời dự: Trưởng phòng TN-MT, Trưởng phòng QLĐT, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng Kinh tế. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Công an huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng TN-MT dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Trần Văn Đẹp.

Địa điểm: Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 14/3/2020 - 15/3/2020)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT09).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 958
Tuần này: 8694
Tháng này: 19510
Tổng truy cập: 1477479