Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

14/02/2020 5:27:02 CH
Độ tương phản

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Thứ hai 17/02/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành về những vướng mắc của công trình xây dựng đường ĐH 512. Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, lãnh đạo các ngành: TN-MT, TCKH, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã: Tân Hiệp, Vĩnh Hòa. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Đảng ủy Quân sự huyện (có chương trình riêng). Địa điểm: phòng họp Đảng ủy Quân sự huyện.
 3. 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Đảng ủy Ban CHQS huyện báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất thuê của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương (Ban CHQS chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.  Địa điểm: phòng họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chẩn bị nội dung).
 2. Nghe phòng Kinh tế báo cáo đề xuất vị trí xây dựng lò mổ (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TNMT, QLĐT, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa.
 3. Nghe báo cáo đánh giá cán bộ thuộc diện bổ nhiệm lại theo đề xuất của phòng Nội vụ (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ.

Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ ba 18/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo kết quả chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2019 huyện Phú Giáo. Mời dự: lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Tư pháp, LĐTBXH, TN-MT, QLĐT, VHTT, Y tế, Thanh tra huyện, GD-ĐT, Kinh tế, TCKH, chi nhánh VPĐKĐĐ, Đài Truyền thanh huyện; Công chức phụ trách CCHC các đơn vị: Nội vụ, TCKH, Tư pháp, VHTT, Đài Truyền thanh. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường, Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B -UBND huyện.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Thanh tra huyện; Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận năm 2019. Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
 4. 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH huyện dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 4 đối tượng chính sách, người có công ở xã Tân Long và xã Phước Sang. Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Tân Long.
 5. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra huyện Phú Giáo (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt đi khảo sát việc thực hiện các công trình sự nghiệp giao thông, kiến thiết thị chính năm 2020 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và lý trình). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi.

Thứ tư 19/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2019, triển khai kế hoạch ATGT năm 2020 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện, Thành viên ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Công ty VRG, các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Công an huyện.
 2. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung). Mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQ VN huyện, BHXH huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, phòng LĐTBXH, phòng TC-KH, phòng Y tế, phòng GD-ĐT, phòng VHTT, phòng Kinh tế; đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN, công chức có liên quan lĩnh vực phụ trách, Trưởng (hoặc phó) khu ấp của xã An Bình và xã Phước Sang. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 3. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại (lần 2) với công dân trong công tác bảo vệ hành lang lưới điện 500kV Đắk Nông - Cầu Bông đoạn qua địa bàn xã An Bình (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình (Trụ sở mới).

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Họp nghe thông qua dự thảo Đề án sáp nhập Trung tâm VHTT-TT với Đài Truyền thanh huyện (Trung tâm VHTT-TT huyện phối hợp Đài truyền thanh và Phòng nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng VHTT, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Trung tâm VHTT-TT, Đài truyền thanh huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp xem xét, góp ý dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung về việc bổ sung cụm công nghiệp Tam Lập 2 vào quy hoạch. Mời lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng TNMT cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Sở Công thương.

Thứ năm 20/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành (có chương trình riêng). Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với lãnh đạo Công ty Cao su Phước Hòa và Tổng Giám đốc khu công nghiệp Tân Bình về khu đất xậy dựng chợ Phước Hòa và hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tân Bình (phòng TN-MT phối hợp phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời dự: Lãnh đạo các ngành: TN-MT, Kinh tế, QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 4. 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với lãnh đạo Công ty Cao su Đồng Phú về khu đất 14ha làm khu tái định cư (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung). Mời dự: Lãnh đạo các ngành: TN-MT, Kinh tế, QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã An Bình. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 5. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo nội dung và công tác chuẩn bị Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội (điểm) Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh và Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ sáu 21/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt dự Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội (điểm) Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh và Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
 2. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Tổng cục Thi hành án dân sự. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT cùng dự. Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 

Chủ nhật 23/02/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ xã Tân Hiệp (Đại hội điểm), nhiệm kỳ 2020 - 2022. Địa điểm: Văn phòng ấp 1 - xã Tân Hiệp.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 22/02/2020 - 23/02/2020)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh.

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT06).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 893
Tuần này: 8629
Tháng này: 19445
Tổng truy cập: 1477414