Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

07/02/2020 4:17:30 CH
Độ tương phản

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Thứ hai 10/02/2020:

Chiều:

 1. 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi kiểm tra Hội trại và công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2020. Mời: lãnh đạo: phòng VHTT, Công an huyện, Ban CHQS, Huyện đoàn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng đi. Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện.

Thứ ba 11/02/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; phòng TN-MT; Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm; đại biểu HĐND huyện: Trần Công Quang, Phạm Văn Cảnh. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện mở rộng (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Chánh, Thành viên Hội đồng NVQS huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, CHT Ban CHQS các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2019-2020 (phòng GD-ĐT huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường phòng GD-ĐT huyện.

Thứ tư 12/02/2020:

Sáng:

 1. 6g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Lễ giao nhận quân năm 2020. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

Chiều:

 1. 17g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự liên hoan tân niên và chia tay cán bộ kho K9 chuyển công tác và đón cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Địa điểm: Kho K9.

Thứ năm 13/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 8h00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu của các xã: Tân Long, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Phước Hòa, An Linh, An Bình và thị trấn Phước Vĩnh (phòng TN-MT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 14/02/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Tiểu ban nội dung thông qua dự thảo (lần 2) văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 15/02/2020 - 16/02/2020)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

            - CBCC: Hà Thị Hiền, Trương Thanh Trâm.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT05).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

 

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1149
Tuần này: 8885
Tháng này: 19701
Tổng truy cập: 1477670