Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

12/03/2023 1:42:36 CH
Độ tương phản

Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023

Thứ hai, ngày 13/3/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung) (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo: Ban KT-XH HĐND huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, phòng TCKH, phòng QLĐT, phòng TNMT, phòng Kinh tế. Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại ngã 3 cầu Tam Lập, huyện Phú Giáo.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp giao ban Quý 1/2023 với các sở, ngành, địa phương Khối văn hóa xã hội (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 1. 14g00: Uỷ quyền lãnh đạo phòng TNMT dự họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo: dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh và giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 13g30: Uỷ quyền lãnh đạo phòng LĐTBXH huyện dự họp về việc thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Theo Giấy mời số 23/GM-ST ngày 08/3/2023 của Sở Tài chính).

Địa điểm: Phòng họp 3 Sở Tài chính, Tầng 2 Tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thứ ba 14/3/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình bồi thường, giải toả đâyt giao cho Trung Đoàn E 271 (phòng TNMT chuẩn bị nội dung bà thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

         Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe báo cáo Đề án Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng TNMT, Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1.  14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Công an huyện.

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức (theo Công văn số 196/UB-PA ngày 03/3/2023 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài) (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ tư 15/3/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội thảo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Trung tâm Hội  nghị và Triễn lãm tỉnh.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể thao chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023), kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) huyện Phú Giáo năm 2023 (Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ Tái định cư Công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế huyện dự Lễ phát động Ngày Quyển của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông minh minh bạch – Tiêu dùng an toàn” do Sở Công thương tổ chức.

Địa điểm: Hội trường I, Khối A - Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp giao ban khối VHXH thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.

Mời dự: phòng VHTT, LĐTBXH, GD-ĐT, Y tế, Bảo hiểm Xã hội, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT-TT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cũng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại và quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Phú Giáo, trưng bày sản phẩm công nghệ năm 2023 (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TCKH, QLĐT, Y tế, Trung tâm VHTT-TT, phòng VHTT, Công an huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Trung tâm DVNN, Điện lực Phú Giáo, Xí nghiệp Công trình CC, Đội Quản lý thị trường số 4; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Công ty TNHH Sài Gòn Mekong Expo (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ năm 16/3/2023:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023(theo Công văn số 649-CV/HU, ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BTV Huyện uỷ)(4 ngày).

Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 1. 7g30: Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Mội trường huyện chủ trì Hội nghị tập huấn các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thứ sáu 17/3/2023

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023(theo Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương)(ngày 2).

​ Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 18/3/2023 - 19/3/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh – CVP.

- CBCC: Võ Việt Thường, Lê Văn Hùng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2908
Tuần này: 12704
Tháng này: 73254
Tổng truy cập: 4867520