Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

05/03/2023 3:02:19 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023

Thứ hai, ngày 06/3/2023:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Cán bộ, công chức HĐND, UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện mở rộng (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 1. 7g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham gia hành trình đến với địa chỉ đỏ, chủ đề “Phụ nữ tìm hiểu di tích lịch sử Phú Giáo” do Hội LHPN huyện tổ chức.

Địa điểm: Các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xác định lại loại đất thực hiện bồi thường, giải tỏa công trình: Đền bù, giải tỏa khu đất phía sau trụ sở Huyện Ủy và phía sau trụ sở Khối Vận huyện Phú Giáo (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung) (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo: Ban KT-XH HĐND huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, phòng TCKH, phòng QLĐT, phòng TNMT, phòng Kinh tế. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại ngã 3 cầu Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Thứ ba 07/3/2023:

Sáng:

 1. 7g30: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Mỹ Hằng trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, Trưởng Phòng TNMT huyện, Giám đốc Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện: Trịnh Văn Tám, Trịnh Đức Dũng. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện (phòng TCKH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 20/10/2022, Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe báo cáo việc bàn giao trụ sở điện lực huyện (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, điện lực Phú Giáo, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì làm việc với Phòng Giáo dục và đào tạo về chương trình “Nước uống học đường” (Phòng Giáo dục chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng GD-ĐT, đơn vị tư vấn (Do Phòng Giáo dục và Đào tạo mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

        Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đi khảo sát thực tế việc di dời, vận chuyển gốc cây và phế thải từ công trình thi công ra bãi tập kết của dự án: Mở rộng Trung tâm Giáo dục lao động – Tạo việc làm (Cơ sở cai nghiện) tỉnh Bình Dương.

Mời dự: lãnh đạo: Sở LĐTBXH, Cơ sở cai nghiện tỉnh bình Dương, Công an huyện, Ban QLDA-ĐTXD, Phòng TNMT, UBND xã Tam Lập. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Tập Trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Quản lý dự án và Đơn vị thi công về tiến độ thi công đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn đi qua địa bàn huyện Phú Giáo (Ban QLDA & ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung) (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy nghe và thông qua nhà tiếp khách do Ban QLDA & ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 16g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì đối thoại với hộ dân thuộc Công trình 271 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra huyện, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển q  uỹ đất huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Ban Tiếp công dân huyện và UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Thứ tư 08/3/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 1. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn năm 2022 - 2024; tình hình triển khai thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TNMT báo cáo tiến độ thực hiện khu đất 2.800ha xã An Thái.

Mời dự: Trưởng, phó trưởng Phòng TNMT, Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Chi cục thuế KV Tân Uyên, chủ tịch UBND xã An Thái và các xã có liên quan (do phòng TNMT mời), Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và các tài liệu có liên quan). Phó Chánh Văn phòng Nguyện Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 29.

Địa điểm: phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ năm 09/3/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đổng dự Hội nghị tổng kết Đề án 711 và triển khai thực hiện Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/07/2022 của Bộ Chính trị (Theo Công văn số 1196-CV/TU ngày 03/3/2023 của Tỉnh ủy).

Mời dự: Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng xét duyệt đề tài sáng kiến ngành GD-ĐT Phú Giáo năm học 2022-2023 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường phòng GD-ĐT huyện.

 1. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp định hướng quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2040 về các vấn đề: vị trí, diện tích, ngành nghề và thời gian thực hiện của các khu công nghiệp (Theo Giấy mời số 81/TM-BQL ngày 03/3/2023 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý các KCN Bình Dương (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng TNMT dự họp thống nhất nội dung xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cơ quan đăng ký đất đai (Theo Giấy mời số 323/GM-VPĐKĐĐ ngày 02/3/20233 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh).

Địa điểm: Hội trường A - Sở TNMT.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc công trình mở rộng, nâng cấp Trung tâm y tế huyện và Trường Tiểu học Phước Sang (Ban QLDA-ĐTXD huyện phối hợp Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Giám đốc Trung Tâm y tế huyện, Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường TH Phước Sang. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm Hội trường B – UBND huyện.

 1. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với đơn vị thi công trường THCS Nguyễn Trãi (trường tạo nguồn).

Mời dự: Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD, Trưởng phòng GD&ĐT, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh, lãnh đạo đơn vị thi công trường Nguyễn Trãi (do Ban QLDA-ĐTXD mời). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp giao ban quí 1/2023 với các sở, ngành khối Văn hoá xã hội.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ sáu 10/3/2023

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy năm 2023; Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các tổ chức Đảng, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng năm 2022. Phương hướng giải pháp thực hiện năm 2023 (Theo Thông báo số 334-TB/HU, ngày 04/3/2023 của BTV Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 

 

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/3/2023 - 12/3/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc.

- CBCC: Trần Thị Khánh, Lê Ngọc Dung.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2988
Tuần này: 12784
Tháng này: 73334
Tổng truy cập: 4867600