Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/01/2019 đến ngày 12/01/2020)

03/01/2020 5:46:37 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Thứ hai 06/01/2019:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.
 2. 8g00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 9g00: Ủy quyền lãnh đạo Trung tâm y tế dự họp nghe Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc về triển khai chương trình sửa học đường. Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh
 4. 10g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Tiệc tất niên năm 2019 của Xí nghiệp Khai thác & Chế biến đá Phước Vĩnh. Địa điểm: Mỏ đá Phước Vĩnh.

Chiều:

 1. 16g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự liên hoan Tổng kết năm 2019 và mừng xuân Canh Tý 2020 của Trại giam An Phước. Địa điểm: Trung tâm đơn vị Trại giam An Phước.
 2. 13g30: Ủy quyền CHT BCHQS huyện Nguyễn Văn Sử chủ trì Hội nghị Hiệp đồng giao nhận quân năm 2019 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - BCH Quân sự huyện.

Thứ ba 07/01/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TNMT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Tam Lập. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.
 3. 10g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp mặt tất niên Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại xã Tam Lập. Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND xã Tam Lập.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thu hồi đất cho Trung đoàn 271. Địa điểm:Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 13g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị tổng kết  hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thứ tư 08/01/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 7g30: Ủy Quyền Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện Huỳnh Ngọc Ánh dự và thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của huyện tại Hội nghị UBMTTQVN huyện Phú Giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Hội trường A – Khối vận huyện.
 3. 10g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp mặt tất niên Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại xã Tân Hiệp. Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp.
 4. 10g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp mặt tất niên Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại xã An Linh. Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND xã An Linh.

Thứ năm 09/01/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội điểm của huyện). Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.
 2. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Tối:

 1. 18g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự buổi họp mặt giữa lãnh đạo Tỉnh với các cơ quan Lãnh sự nước ngoài và đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài nước nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam - Xuân Canh Tý 2020. Địa điểm: Khách sạn Becamex - Thành phố Mới, Bình Dương

Thứ sáu 10/01/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Tô Văn Đạt dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội điểm của huyện). Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.
 2. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tham gia cùng đoàn lãnh đạo Tỉnh thăm các gia đình chính sách và các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện (phòng LĐTBXH phối hợp với UBND xã Phước Hòa chuẩn bị nội dung thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Mời: lãnh đạo phòng LĐTBXH, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng đi Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi.
 3. 11g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp mặt tất niên Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại thị trấn Phước Vĩnh. Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Tổ chức Chợ hoa xuân Phú Giáo năm 2020 (phòng VHTT chuẩn bị nội dung và thư mòi thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/01/2020 - 12/01/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT53).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 960
Tuần này: 8696
Tháng này: 19512
Tổng truy cập: 1477481