Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

19/02/2023 9:20:30 SA
Độ tương phản

Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

Thứ hai, ngày 20/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện đi thăm chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2023 (90 tuổi) (Theo Thông báo số 32/TB-UBND, ngày 16/02/2023 của UBND huyện).
 2. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì làm việc với lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD và Lãnh đạo Phòng QLĐT huyện.

Mời dự: Giám đốc, phó Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD; Trưởng, Phó Trưởng phòng QLĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B- UBND huyện.

 1. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp giải quyết di dời lưới điện phục vụ các dự án đầu tư công và đền bù, giải tỏa các công trình 110kV và đường dây đấu nối.

Mời dự: lãnh đạo: phòng Kinh tế huyện, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ huyện, Điện lực huyện.

Địa điểm: Hội trường A - Sở Công thương.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến các đề xuất do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe báo cáo tiến độ thẩm định giá đất các công trình dự án trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng TNMT dự họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Giấy mời số 26/GM-STNMT ngày 16/02/2023 của Sở TNMT).

Địa điểm: Hội trường B - Chi cục Quản lý đất đai.

Thứ ba 21/02/2023:

Sáng:

 1. 7g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi thăm chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2023 (90 tuổi) tại xã Phước Hòa.

Địa điểm: tại nhà các cụ ở xã Phước Hòa

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (Theo Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh).

Địa điểm: ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

3- 10g30: Lãnh đạo UBND huyện dự tiếp Giám đốc Kho bạc tỉnh.

Địa điểm: Trụ sở Kho bạc huyện.

4- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Hội Khuyến học năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội khuyến học huyện (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường phòng GD-ĐT huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp thông qua báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng tư vấn để xem xét giải quyết hồ sơ cá biệt có nhu cầu tách thửa các xã An Bình, An Long, An Linh, Tân Hiệp (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng LĐTBXH dự cùng Đoàn tỉnh Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2023 (100 tuổi) (Theo Kế hoạch số 359/KH-SLĐTBXH ngày 12/01/2023 của Sở LĐTBXH tỉnh).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Hội Người cao tuổi huyện, UBND xã Vĩnh Hòa, An Bình, thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Nhà người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ và tặng quà ở các xã: Vĩnh Hòa, An Bình, thị trấn Phước Vĩnh.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng LĐTBXH huyện đi thăm, tặng quà cho 12 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Kin Sing do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Nhà trọ của công nhân lao động.

 1. 9g00: Ủy quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện dự Hội nghị giao ban công tác công đoàn quí I năm 2023 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBND huyện thông qua báo cáo kết quả và dự thảo kết luận thanh tra trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc chôn lấp chất thải không đúng quy định tại xã Tân Long (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì hp Ban thực hiện cưỡng chế để thông qua kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất giao Trung đoàn 271 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì hp nghe Báo cáo một số nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh Bình Dương đối với khu đất 209,09 ha tại xã Tam Lập (phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT, Thanh Tra, CN VPĐKĐĐ, Công an huyện, UBND xã Tam Lập. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

         Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội (Theo Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh).

           Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.

 

Thứ tư 22/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung UBND huyện đề xuất (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung - Theo lịch Huyện ủy).

Mời dự: Trưởng phòng QLĐT, Trưởng Phòng TNMT, Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục QP&AN năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 1. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế huyện dự họp thống nhất dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bình Dương (Theo Giấy mời số 388/GM-SCT ngày 16/02/2023 của Sở Công thường).

Địa điểm: phòng họp A - Sở Công thương.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế huyện dự Lễ kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng 15/3 và Hội nghị tổng kết kết quả của Hội BVQLNTD năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự: Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:
 1. 14g00: Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 31/01/2023 đến ngày 21/02/2023; Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp lãnh đạo UBND tỉnh (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
 2. 15g30: Dự thảo phân công viên chức trúng tuyển (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung);

             Mời dự: lãnh đạo phòng Nội vụ (nội dung 2). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 15g30: Ủy quyền lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ năm 23/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc theo chương trình riêng của Ban Thường vụ Huyện ủy.
 2. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khởi công mới năm 2023 (Ban QLDA-ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện, Lãnh đạo phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ huyện, TNMT, Phòng GD&ĐT, Ban CHQS huyện, CA huyện, Phòng VHTT. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham gia cùng Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh (04 ngày, từ ngày 23/02/2023 đến ngày 26/02/2023) (Có chương trình riêng - Theo Công văn số 47/HĐND-VP ngày 07/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh)
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, họp mặt Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

5- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

6- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Mời dự: Thủ trưởng và công chức trực tiếp chấm điểm, xác định chỉ số CCHC năm 2022 của Phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và thông tin, TT Phục vụ hành chính công huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thông qua các nội dung: (1) dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 7) để thực hiện công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH507 (từ đường ĐT741 đi trại giam An Phước); (2) dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) để thực hiện công trình: xây dựng bổ sung Trường tiểu học An Long (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ sáu 24/02/2023

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng, bổ sung trường Tiểu học An Long và công trình đường dây 500KV Đức Hòa – Chơn Thành.

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh, lãnh đạo phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ, chi nhánh VPĐK đất đai, phòng Tư pháp, Công an huyện, phòng GD-ĐT, UBND xã An Long, Hiệu trưởng trường TH An Long (do phòng GD-ĐT huyện mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý của các Đoàn kiểm tra 106, 107 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với Lữ Đoàn Đặc công 429 về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Phòng TNMT và TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh, phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh VPĐK đất đai, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 25/02/2023-26/02/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Hiền

 

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2855
Tuần này: 8545
Tháng này: 16995
Tổng truy cập: 5150577