Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

12/02/2023 10:30:13 SA
Độ tương phản

Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023

Thứ hai, ngày 13/02/2023:

Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ ba 14/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trưởng ban Tiếp công dân huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện.

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện; Lãnh đạo Phòng Kinh tế, TCKH, LĐTBXH, Nội vụ. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: phòng họp A - UBND tỉnh.

4- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì làm việc với Bộ CHQS tỉnh Bình Dương vể việc xem xét hướng xử lý các GCNQSDĐ cấp chồng lấn trong khu vực đất kho A quản lý và hướng giải quyết đơn thư của công dân về việc khôi phục đường dân sinh.

Mời dự: Trưởng Phòng: TNMT, QLĐT; Giám đốc CN VPĐKĐĐ; Chủ tịch UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Mời dự: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư 15/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp cùng Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất (Theo lịch Huyện Ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 28.

Địa điểm: phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp rút kinh nghiệm Hội trại Tòng quân năm 2023 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 Thứ năm 16/02/2023:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính, đầu tư công năm 2022; triển khai nhiệm vụ tài chính, đầu tư công năm 2023.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp BCĐ công tác tôn giáo theo Quyết định số 933-QĐ/HU, ngày 28/9/2022 của BTV Huyện ủy

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 9g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp BCĐ QCCD huyện theo Quyết định số 931-QĐ/HU, ngày 28/9/2022 của BTV Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Ủy quyền Trưởng Công an huyện dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Theo Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo và Đội phong trào Công an huyện; Trưởng ban Chỉ đạo 138, đại diện chỉ huy Công an các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng (do Công an huyện mời).

Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo, Bàu Bàng (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 17/02/2023

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự: Trưởng Công an, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban  Thường vụ Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Theo Giấy mời của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh).

Địa điểm: phòng họp Trung tâm/Bộ CHQS tỉnh.

 

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 18/02/2023-19/02/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Trần Thị Khánh, Lê Ngọc Dung.

 

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2966
Tuần này: 8656
Tháng này: 17106
Tổng truy cập: 5150688