Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

05/02/2023 9:50:38 SA
Độ tương phản

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

Thứ hai, ngày 06/02/2023:

Sáng:

 1. 7g30: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Mỹ Hằng trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, Trưởng Phòng TNMT huyện, Giám đốc Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Văn phòng Huyện ủy. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với BGĐ Trường Chính trị tỉnh về các đề xuất liên quan nâng cao chất lượng cho Trung tâm chính trị huyện (Theo lịch Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì làm việc với Phòng TNMT về triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Mời dự: Trưởng, phó phòng TNMT, lãnh đạo TT.PTQĐ, Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ ba 07/02/2023:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Lễ khai mạc Hội trại Tòng quân huyện Phú Giáo năm 2023.

Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

2- 10g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dùng cơm thân mật cùng Ban Tổ chức Hội trại Tòng quân và Trung tướng Phạm Văn Dỹ,  Nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Quân khu 7.

Địa điểm: Quán cơm Hương Lam, thị trấn Phước Vĩnh.

3- 7g30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Diễm Đang trực tiếp công dân theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 02/02/2023 của Thường trực HĐND huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự..

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

Tối:

 1. 19g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu nhập ngũ và gia đình đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2023.

Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

Thứ tư 08/02/2023:

Sáng:

 1. 7g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự lễ giao nhận quân năm 2023.

Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện dự họp trực tuyến về nội dung thiết kế ứng dụng (Moble App & Web) kết nối các doanh nghiệp hoạt động NNCNC gắn với du lịch theo hướng kinh tế tuần hoàn (Theo GIấy mời số 05/GM-SKHCN ngày 02/02/2023 của Sở KHCN).

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe báo cáo: (1) Dự thảo Quyết định ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; (2) Dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; (3) Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ năm 09/02/2023:

Sáng:

 1. 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Công ty CPCS Đồng Phú.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đi khảo sát đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời: Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD. Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ sáu 10/02/2023 .

           - Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/02/2023-12/02/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Võ Việt Thường, Lê Văn Hùng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2638
Tuần này: 8328
Tháng này: 16778
Tổng truy cập: 5150360