Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

29/01/2023 5:41:18 CH
Độ tương phản

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Thứ hai, ngày 30/01/2023:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Cán bộ, công chức HĐND, UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

2- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ ba 31/01/2023:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, lãnh đạo chi nhánh VPĐK đất đai, Trung tâm PTQĐ.Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy năm 2023 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe Sở GTVT báo cáo đề xuất phương án đầu tư tuyến đường (Quốc lộ 13C) qua tỉnh Bình Dương (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

1- 13g30: Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:

(1) 13g30: Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 09/01 đến ngày 30/01/2023 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung); 

(2) 14g30: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của công dân (Thanh Tra huyện phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Phòng TNMT (Nội dung 2). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Võ Việt Thường (Nội dung 1, 2), Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm (nội dung 2) cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện mở rộng thông qua báo cáo tình hình trước, trong và sau tết đối với công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên HĐNVQS huyện, Chủ tịch UBND, CHT Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

3- 15g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng đi (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Hội trường Huyện ủy.

 

Thứ tư 01/02/2023:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện viếng nghĩa trang Liệt sĩ Huyện.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện.

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự phiên họp UBND tỉnh (Theo Thư mời số 10/TM-UBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh).

Địa điểm: phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

1 - 14g00: Ủy quyền Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện Ngô Minh Chánh dự họp tổng kết Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công” của tỉnh.

Thứ năm 02/02/2023:

Sáng:

1- 8g00: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì phiên họp thứ 21 của UBND huyện  thông qua các nội dung:

 1. Báo cáo tình hình KTXH-QPAN tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2023 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung);
 2.  Chương trình làm việc tháng 02 năm 2023 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung);
 3. Báo cáo tiến độ 02 tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Đoạn Phú Giáo - Bàu Bàng và Tam Lập – Đồng Phú (Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 20/GM-UBND ngày 29/01/2023 của UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 1. 11g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) do huyện Bắc Tân Uyên tổ chức.

Địa điểm: Hội trường huyện Bắc Tân Uyên.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy năm 2023 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ sáu 03/02/2023

Sáng:

1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 huyện Phú Giáo (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 04/02/2023-05/02/2023)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

- CBCC: Trần Thị Khánh, Lê Ngọc Dung.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2637
Tuần này: 8327
Tháng này: 16777
Tổng truy cập: 5150359