Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

06/12/2019 5:46:53 CH
Độ tương phản

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thứ hai 09/12/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Trần Hồng Dung dự Lễ truy điệu hài cốt Liệt sĩ (có chương trình riêng). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ huyện
 2. 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Chiều:

 1. 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Lễ Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (hình thức trực tuyến). Mời lãnh đạo các ngành: QLĐT, Nội vụ, LĐTBXH, TC-KH, Tư pháp, Thanh tra, Kinh tế, GD-ĐT, VH-TT, Y tế, TN-MT, đại diện 05 người dân và 05 Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện (Phòng TCKH mời). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Việt Thường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Thứ ba 10/12/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của CLB Hưu trí và BLL Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày huyện Phú Giáo. Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp (lần 2) Hội đồng thẩm định, thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí “Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương” (phòng TN-MT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 8g00: Ủy quyền Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Phạm Văn Cảnh dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-20121. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 4. 7g30: Ủy Quyền lãnh đạo Phòng TNMT trực tiếp công dân. Mời: lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ  sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế đợt 1/2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thành viên theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt  dự họp triển khai công tác khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Dương.

 

Thứ tư 11/12/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe phòng TC-KH báo cáo tiến độ chi ngân sách năm 2019, đề xuất giải pháp chi đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2019 (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-20121. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức chợ hoa xuân huyện Phú Giáo năm 2020 và Kế hoạch tổ chức hội thi và trưng bày sinh vật cảnh huyện Phú Giáo “Mừng Đảng - Mùng Xuân” Canh tý 2020 (phòng VHTT chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo các ngành: VHTT, TCKH, Công an, Kinh tế, Y tế, QLĐT, Trung tâm VHTT, Hội Nông dân, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp CTCC, Điện lực, Đội QLTT số 6, Hội Sinh vật cảnh huyện (phòng VHTT mời) và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã An Bình và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn xã An Thái. (BCHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Thành phần: Theo Kế hoạch Số 146-KH/BCĐ, ngày 04/12/2019 của BCĐ diễn tập “PG-19” huyện Phú Giáo. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - BCH Quân sự huyện.

 

Thứ năm 12/12/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 8g30: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tham gia đoàn khảo sát hiện trạng khu vực Công ty cổ phần Nông, Lâm nghiệp Bình Dương xin xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất, phòng chống cháy rừng và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Mời: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng TNMT cùng đi. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nông, Lâm nghiệp Bình Dương.
 3. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng cấp tỉnh năm 2019. Địa điểm: Công Ty TNHH Bình Dương Chinh Long (Lô CN8, đường lý Thái tổ, KCN Sóng Thần 3)

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe thông qua dự thảo kết luận thanh tra tình hình quản lý sử dụng tài chính ngân sách và các khoản thu khác (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ sáu 13/12/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự năm 2019 cho cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở. Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 14/12/2019-15/12/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Võ Thị Ngọc Trâm

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT48).                                                                       

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2850
Tuần này: 6116
Tháng này: 9572
Tổng truy cập: 1883782