Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

01/12/2019 12:30:25 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Thứ hai 02/12/2019:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy
 2. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến để quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với các ngành về giải quyết đơn thư (phòng TN-MT phối hợp Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo phòng TN-MT, chi nhánh VPĐK đất đai, TT PTQĐ, Thanh tra, Tu pháp huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện
 3. 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa IV của Ban Pháp chế HĐND huyện. Mời: lãnh đạo các ngành: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Bộ phận một cửa huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Trương Thanh Trâm, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 4. 15g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa IV của Ban Pháp chế HĐND huyện (tiếp theo). Mời: Lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Tư pháp. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Trương Thanh Trâm, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 5. 13g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế dự tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”. Địa điểm: Sảnh B (lầu 1) - Công viên văn hóa Thanh Lễ.

Thứ ba 03/12/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các ngành: Thanh tra huyện, Nội vụ, TC-KH, GD-ĐT, Thành viên Đoàn kiểm tra. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các ngành: Thanh tra, GD-ĐT, Huyện đoàn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mời lãnh đạo các ngành: Công an, BCH Quân sự, BHXH, Chi cục Thuế, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 4. 9g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết chương trình ấp/khu phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
 5. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng phòng TN-MT Ngô Đình Thanh trực tiếp công dân. Mời: BTT UBMTTQVN huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Tổ Biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Mời: Thành viên Tổ văn kiện theo Quyết định 2209-QĐ/HU ngày 09/9/2019. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp thẩm tra giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IV. Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, TN-MT, QLĐT, GD-ĐT, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai, Công an huyện, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Trung tâm viễn thông, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm, Trương Thanh Trâm, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 3. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mời: lãnh đạo các ngành: TN-MT, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ. Địa điểm: Hội trường thị trấn Phước Vĩnh.

 Thứ tư 04/12/2019:

Sáng:

 1.  8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy họp thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo tình hình KTXH - QPAN năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 2. Báo cáo tình hình công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 3. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 4. Chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2020.
 5. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2020.
 6. Nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy

 1. 8g00: Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế huyện Trương Thanh Hóa dự giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (làm việc với UBND tỉnh và UBND cấp huyện). Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư để thông qua các nội dung: Giá đất thực hiện các công trình: xây dựng văn phòng ấp Trảng Sắn - xã Vĩnh Hòa, Nâng cấp đường Cống Triết - xã Tân Hiệp; phương án tái định cư công trình xây dựng đường Trần Quang Diệu nối dài và đường Trần Hưng Đạo nối dài; phương án bồi thường, hỗ trợ công trình đường dây 110kV Phú Giáo -Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng; tình hình thực hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa công trình xây dựng đường ĐH 512; xem xét đơn đề nghị đền bù của ông Nguyễn Văn Minh thuộc công trình đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện
 2. 15g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện. Mời: Phó Trưởng hai Ban HĐND huyện, Trưởng phòng LĐTBXH huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm 05/12/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú  Giáo - Bàu Bàng (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và thành phần mời dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thông qua Kế hoạch truy điệu - an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện (phòng LĐTBXH huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: LĐTBXH, BCH Quân sự, VHTT, TCKH, Công an, Huyện đoàn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 7g30: Trưởng Ban Tiếp công dân Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện

Chiều:

 1. 14g00: Họp chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 06/12/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự Hội nghị BCH Đảng bộ Huyện lần thứ 32 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 -2020. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với Sở tài chính (có chương trình riêng). Mời: lãnh đạo phòng TC-KH; Thủ trưởng và kế toán các ngành: QLĐT, TN-MT, Huyện đoàn, Xí nghiệp CTCC; Chủ tịch UBND và kế toán các xã: An Long và Tam Lập. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Sở công thương. Nội dung: thỏa thuận hướng vị trí trạm biến áp 500Kv Bình Dương 1 và các đường 500, 220kv đấu nối. Mời: Lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Địa điểm: Văn phòng Sở Công thương (tầng 8 tháp A, TTHC tỉnh).

Tối:

 1. 18g00: Trần Hồng Dung UBND huyện dự Liên hoan ẩm thực đường phố tỉnh Bình Dương lần II năm 2019. Địa điểm: Khu vực hoa viên Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ dầu Một.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 07/12/2019-08/12/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Trần Thị Khánh, Lê Ngọc Dung

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT48)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2746
Tuần này: 6012
Tháng này: 9468
Tổng truy cập: 1883678