Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

07/05/2022 8:09:25 CH
Độ tương phản

Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022

Thứ hai, ngày 09/5/2022:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Ban QLDA-ĐTXD báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khởi công mới năm 2022 (Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TCKH, Trung tâm Y tế, phòng GD-ĐT, phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã: An Long, Phước Sang. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 7g30:  Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Nhơn Sanh cơ sở năm 2022 của Ban Cai quản Họ Đạo Cao Đài thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Văn phòng Ban Cai quản Họ Đạo Cao Đài thị trấn Phước Vĩnh.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe báo cáo: Tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương; Tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

4- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương giám sát thực tế công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh (UBND thị trấn Phước Vĩnh chuẩn bị lý trình).

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Đoàn Giám sát của HĐND về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

3- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương làm việc trực tiếp với UBND thị trấn Phước Vĩnh về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện; Thành phần theo Thông báo số 23/TB- ĐGS ngày 22/4/2022 của Đoàn Giám sát. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

4- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ Công nhận nông thôn mới nâng cao các xã: Tân Hiệp, An Thái, Tân Long (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: lãnh đạo phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND các xã: Tân Hiệp, An Thái, Tân Long. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

 1.  

Thứ ba, ngày 10/5/2022:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương giám sát thực tế công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã Tân Long (UBND xã Tân Long chuẩn bị lý trình).

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung đội Tự vệ Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học; chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện ngày 19/5 và ngày 20/5 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, VHTT, TCKH, VP Huyện ủy, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm DVNN, UBMTTQVN huyện, Trung tâm VHTT-TT, UBND xã Phước Sang và xã An Thái; Công ty U&I, Công ty ANOVA, Công ty Vinamit (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 1. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì kiểm tra, sát hạch xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp, Phước Hòa (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Đoàn Giám sát của HĐND về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

4- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương làm việc trực tiếp với UBND xã Tân Long về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã Tân Long.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện; Thành phần theo Thông báo số 23/TB-ĐGS ngày 22/4/2022 của Đoàn Giám sát. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

 

Thứ tư 11/5/2022:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng và DQCĐ năm 2022.

Địa điểm: Sân vận động huyện.

2- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương (Khóa XIII) (Theo Công văn triệu tập số 405-CV/HU, ngày 06/5/2022 của BTV Huyện Ủy)

Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

3- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế dự Hội thảo chuyên đề “Tăng trưởng doanh thu cho bán lẻ đa kênh trên sàn TMĐT”.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm CNTT số 36, đường Trịnh Hòa Đức, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một.

 

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe các ngành báo cáo:

(1) Những khó khăn vướng mắc trong triển khai các thủ tục đầu tư và giao dự toán theo Thông tư 65/2021/TT-BTC và Thông tư 61/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung)

(2) Chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban CHQS các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện về tiếp tục xây dựng trụ sở làm việc riêng đạt chuẩn gắn với đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất dịch vụ, nâng cao đời sống lực lượng Dân quân Thường trực cấp xã giai đoạn 2021-2025 (Ban CHQS huyện phối hợp Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng, Phó trưởng phòng TCKH; lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng GD-ĐT, VP Huyện ủy, TTYT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (nội dung 1); Lãnh đạo: Ban CHQS (phụ trách Tài chính hậu cần); Phòng TCKH; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (trừ xã An Bình) (Nội dung 2). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đối thoại với công dân công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Thanh tra, Tài nguyên Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, UBND xã Vĩnh Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

 

 

Thứ năm 12/5/2022:

Sáng:

 1. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến Phước Thành.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Văn Quang Chinh đi thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản - Phật Lịch 2566 dương lịch năm 2022 theo Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT ngày 05/4/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

 

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng TNMT dự họp Hội đồng thẩm định kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Huy FC Trường An.

Địa điểm: Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom (ID: 713 324 5016, Pass: 123456).

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo (Theo lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thống nhất công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Mời dự: lãnh đạo các đơn vị: phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng  Nội vụ, Phòng TCKH, Chủ tịch UBND và Giám đốc Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp thống nhất quỹ đất phát triển đô thị bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tỉnh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (Theo Giấy mời số 99/GM-STNMT ngày 04/5/2022 của Sở TNMT).

Địa điểm: Hội trường Chi cục Quản lý Đất đai, tầng 7, tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh.

 

Thứ sáu 13/5/2022:

Sáng:  

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện Phú Giáo thông qua hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của các xã An Linh, An Long, An Thái (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương giám sát thực tế công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã An Bình (UBND xã An Bình chuẩn bị lý trình).

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.

4- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp thông qua dự thảo đóng góp ý kiến thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương (phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: lãnh đạo các ngành: TNMT, Kinh tế, Tư pháp, QLĐT, Điện lực,  Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

5- 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp thông qua Tờ trình về việc rà soát nhu cầu sử dụng đất, điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: lãnh đạo các ngành: TNMT, Kinh tế, Điện lực, QLĐT, TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, phòng GD-ĐT, phòng VHTT, Ban CHQS, Công an huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Chiều:

    1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện Phú Giáo thông qua hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của các xã An Bình, Tân Long (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Đoàn Giám sát của HĐND về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

3- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương làm việc trực tiếp với UBND xã An Bình về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã An Bình.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện; Thành phần theo Thông báo số 23/TB-ĐGS ngày 22/4/2022 của Đoàn Giám sát. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

4- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua huyện Phú Giáo và dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 17, dự thảo giá đất tái định cư và báo cáo khó khăn, vướng mắc công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua huyện Phú Giáo và thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ 01 tổ chức thuộc dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua huyện Phú Giáo và dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo theo Quyết định số 232/QĐ - UBND ngày 21/10/2021 và Quyết định số 258/QĐ UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện Phú Giáo; đơn vị tư vấn (do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ bảy 14/5/2022:

Sáng: 

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Khai mạc Hội thi “Văn nghệ quần chúng” huyện Phú Giáo năm 2022.

Địa điểm: Nhà hát Trung tâm VHTT-TT huyện.

Tối:

 1. 22g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Bế mạc Hội thi “Văn nghệ quần chúng” huyện Phú Giáo năm 2022.

Địa điểm: Nhà hát Trung tâm VHTT-TT huyện.

 

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 14/5/2022 - 15/5/2022)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Lê Văn Hùng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2234
Tuần này: 8609
Tháng này: 70455
Tổng truy cập: 3669679