Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

02/05/2022 8:00:58 SA
Độ tương phản

Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022

Thứ hai, ngày 02/5/2022:

Sáng:

 1. 7g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực cơ quan. Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên Hà Thị Hiền, Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực (cả ngày).
 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn nghỉ bù nhân dịp Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Quốc tế lao động 01/5 theo thông báo số 117/TB-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND huyện. Các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan và báo cáo theo quy định.
 1.  

Thứ ba, ngày 03/5/2022:

Sáng:

 1. 7g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh trực cơ quan. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trưởng, Lê Văn Hùng cùng trực (cả ngày).
 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn nghỉ bù nhân dịp Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Quốc tế lao động 01/5 theo thông báo số 117/TB-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND huyện. Các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan và báo cáo theo quy định.

Thứ tư 04/5/2022:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với mô hình “Chi bộ 5 tốt , đảng viên 5 tốt” do Đảng ủy Ban CHQS huyện tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (3 cấp: tỉnh - huyện- xã) theo hình thức trực tuyến (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự:

 • Tại điểm cầu cấp huyện (Hội trường A - UBND huyện): Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện; thủ trưởng các ngành: Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng VHTT, TCKH, LĐ TBXH, GD&ĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.
 • Tại điểm cầu cấp xã (phòng họp trực tuyến cấp xã): Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã.

 

Chiều:

 1. 13g30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 21/02/2022 đến ngày 03/5/2022 (Văn Phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung);
 2. Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện xã hội hóa camera (Công an huyện chuẩn bị nội dung);

(3) Hồ sơ chấp thuận vị trí đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; hồ sơ xin gia hạn trang trại chăn nuôi (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung);

(4) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất Kho A - Bộ CHQS tỉnh (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

 1. Báo cáo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng từ năm 2018 đến năm 2021 trên địa bàn huyện (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).
 2. Các nội dung Văn phòng HĐND-UBND huyện xin ý kiến;

Mời dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng VHTT, Chi nhánh Viettel (do
Công an huyện mời) (nội dung 2); Phòng TNMT (nội dung 3,4), phòng QLĐT (nội dung 5). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện

 1. 14g00: Uỷ quyền lãnh đạo Trung tâm Y tế dự họp thống nhất danh sách địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 (Theo Giấy mời số 49/GM-SYT ngày 28/4/2022 của Sở Y tế).

Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.

 1. 13g30: Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế huyện dự cùng đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã Vĩnh Hòa đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện.

Địa điểm: UBND xã Vĩnh Hòa.

 

Thứ năm 05/5/2022:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ tuyên dương lực lượng tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (theo Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2022 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự cùng đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã Phước Sang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện.

Địa điểm: UBND xã Phước Sang.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự cùng đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã An Linh đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện.

Địa điểm: UBND xã An Linh.

Thứ sáu 06/5/2022:

Sáng:  

1- 8g00: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp phiên họp thứ 11 - UBND huyện thông qua các nội dung:

 • Báo cáo tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. (Văn phòng HĐND UBND huyện chuẩn bị nội dung);
 • Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5 năm 2022 (Văn phòng HĐND UBND huyện chuẩn bị nội dung);
 • Báo cáo tiến độ 02 tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo - Bàu Bàng và đường Tam Lâp - Đồng Phú (Ban QLDAĐTXD huyện chuẩn bị nội dung);
 • Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Văn phòng HĐND UBND huyện chuẩn bị nội dung);
 • Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước huyện Phú Giáo giai đoạn 2021 2025 (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung);
 • Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện (Văn phòng HĐNDUBND huyện chuẩn bị nội dung);
 • Kế hoạch tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung);

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm VHTT-TT, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Điện lực và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trãi.

3- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương giám sát thực tế công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã An Bình (UBND xã An Bình chuẩn bị lý trình).

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

4- 8g00: Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế huyện dự cùng đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã An Long đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện.

Địa điểm: UBND xã An Long.

 1. 7g00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện đi thăm tân binh tại Tiểu đoàn 208/Trung đoàn 736/ Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.

Mời: Thành phần theo Thông báo số 14/TB-NVQS ngày 29/4/2022 của Hội đồng NVQS huyện.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện.

 

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra tình hình thực hiện mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện; Thành viên Đoàn thanh tra số 34; Lãnh đạo, Trưởng khoa dược và Kế toán Trung tâm Y tế huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đối thoại với 3 hộ dân thuộc công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Thanh tra, Tài nguyên Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, UBND xã Vĩnh Hòa, UBND xã Tam Lập. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Đoàn Giám sát của HĐND về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

4- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương làm việc trực tiếp với UBND xã An Bình về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn xã An Bình.

Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND huyện; Thành phần theo Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 22/4/2022 của Đoàn Giám sát. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

 

Thứ bảy 07/5/2022:

Sáng: 

1- 9h30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Thánh Lễ tạ ơn trùng tu giang cung thánh nhà xứ; tuyên thệ nhận xứ; tuyên hứa Hội đồng mục vụ Giáo xứ do Giáo xứ Cây Cam tổ chức.

Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Cây Cam.

 

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 07/5/2022 - 08/5/2022)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP

- CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2395
Tuần này: 8770
Tháng này: 70616
Tổng truy cập: 3669840