Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

17/11/2019 8:13:50 SA
Độ tương phản

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

 

Thứ hai 18/11/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Mời: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2211-QĐ/HU ngày 30/9/2019 của BTV Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.
 2. 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng họp Ban tổ chức diễn tập thông qua dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ xã An Bình và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại xã An Thái. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường BCH Quân sự huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa. Địa điểm: Văn phòng Ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa.
 2. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập. Địa điểm: Văn phòng ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập.
 3. 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại ấp 3, xã Tân Hiệp. Địa điểm: Văn phòng ấp 3, xã Tân Hiệp.
 4. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 tại ấp Sa Dụp, xã Phước Sang. Địa điểm: Văn phòng ấp Sa Dụp, xã Phước Sang.

Thứ ba 19/11/2019:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh (theo Giấy mời số 37/GM-HĐND ngày 14/11/2019 của HĐND tỉnh). Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, Doanh nghiệp qua hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương (hình thức trực tuyến). Mời: Cán bộ đầu mối cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan: QLĐT, Nội vụ, LĐTBXH, TC-KH, Tư pháp, Thanh tra, Kinh tế, GD-ĐT, VH-TT, Y tế, Ban QLDA-ĐTXD, Đài Truyền thanh, Trung tâm PTQĐ, Xí nghiệp CTCC và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 4. 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Mời: BTT UBMTTQVN huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với các ngành về việc giải quyết đơn (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời: PCT UBND huyện Tô Văn Đạt, Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TNMT, Thanh tra, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B -UBND huyện.

 Thứ tư 20/11/2019:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp Tiểu ban Nội dung thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng hệ thống chính trị. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Tiểu ban nhân sự báo cáo tình hình về công tác cán bộ huyện. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
 3. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện thông qua phương án bồi thường đợt 1 xã Tân Long, Vĩnh Hòa công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và thành phần mời dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ năm 21/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 54 của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 54 (tiếp theo) của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ sáu 22/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 54 (tiếp theo) của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 15/11/2019 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Hội thảo “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” trên địa bàn huyện năm 2019 (phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ bảy 23/11/2019:

Chiều:

1- 18g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm thương mại Thế Giới TPM Bình Dương. Địa điểm: Khu triển lãm ngoài trời Thành phố mới Bình Dương (đối diện Khách sạn Becamex TPM Bình Dương).

Chủ nhật 24/11/2019:

Sáng:

 1. 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Lễ công bố vận hành hệ thống đường dây nóng 1022 tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doang nghiệp trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một.

Chiều:

 1. 17g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự các Chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2019. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 23/11/2019-24/11/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - CVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Trường

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT46)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2822
Tuần này: 6088
Tháng này: 9544
Tổng truy cập: 1883754