Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

08/11/2019 5:30:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Thứ hai 11/11/2019:

Sáng:

1 - 8g00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện từ ngày 02/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung); Nghe Phòng TCKH thông qua báo cáo kết quả đầu tư công 2019; Kế hoạch đầu tư công 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Phòng TCKH và Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ huyện (nội dung 2). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

1 - 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; dự thảo Nghị quyết và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 (vòng 1); Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh bình dương năm 2020. Mời: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ngành: Công an, BCHQS huyện, TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, Lao động TBXH, GD&ĐT, Phòng Y tế, Tư Pháp, Thanh Tra, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm GDNN-GDTX, và chủ tịch UBND các xá, TT. Chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng, tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 14g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng nghĩa vị quân sự (mở rộng) thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả xét duyệt chính trị; dự thảo thông báo dự báo chỉ tiêu và dự thảo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe NVQS năm 2020 (Ban CHQS chuẩn bị nội dung). Mời: Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 04/8/2019. Tổ giúp việc Hội đồng theo quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 và đại diện Hội đồng NVQS cấp xã gồm: Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 

Thứ ba 12/11/2019:

Sáng:

1- 7g30:  Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

          2- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương,  Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung cùng BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thị ủy Dĩ An về tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung - có chương trình riêng).Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện. Thông qua nội dung: thống nhất kết quả kiểm tra các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019. (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). mời: Thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng hợp dự án “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện”. (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó chánh văn phòng Nguyễn bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

 

Thứ tư 13/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 18/9/2019 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 350-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Thành phần theo Thông báo số 458-TB/HU, ngày 08/11/2019 của BTV Huyện ủy). Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chiều:

1- 13g30: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về việc đầu tư các dự án trên địa bàn huyện (Phòng QLĐT tham mưu nội dung và mời Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương). Mời lãnh đạo: Phòng QLĐT, TNMT, TCKH, Ban QLDA-ĐTXD, Kinh tế. Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

2- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng VHTT, Công an huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện. Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương thanh trâm cùng đi. Địa điểm: Trung tâm VHTT-TT huyện.

 

Thứ năm 14/11/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Bí thư Đảng ủy Công an huyện báo cáo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, giải pháp ngă3- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Ban QLDA-ĐTXD huyện thông qua báo cáo kết quả đầu tư công 2019; Kế hoạch đầu tư công 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Phòng TCKH và Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe thông qua báo cáo kết quả đầu tư công 2019; Kế hoạch đầu tư công 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Phòng TCKH và Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự . Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự khai mạc liên hoan VHVN-TDTT đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Khuôn viên Nhà Truyền thống huyện.

5- 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham dự đoàn giám sát của Ban KTXH-HĐND huyện về công tác quản lý và thu nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Phú Giáo đối với Chi cục thuế huyện (thành phần theo Quyết định số 96/QĐ-HĐND, ngày 30/9/2019 của Ban KTXH – HĐND huyện). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Chi cục thuế huyện.

6- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị BCH Đảng bộ Xã Tân Hiệp. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp

2- 13g30: Hội nghị triển khai sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung). Thành phần theo Giấy mời số 140/GM-UBND, ngày 08/11/2019 của UBND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng, Võ Thị Ngọc Trâm dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Thứ sáu 15/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và Hội nghị điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 16/11/2019-17/11/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

  1. - CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Thị Mai

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

  1.  

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT45)                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3024
Tuần này: 6290
Tháng này: 9746
Tổng truy cập: 1883956