Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

06/09/2021 8:40:02 SA
Độ tương phản

Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021

Thứ hai - Chủ nhật (ngày 06/9/2021 - 12/9/2021):

Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

Thứ hai 06/9/2021:

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (theo Giấy mời số 183/GM-SKHĐT ngày 31/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Mời: Lãnh đạo Phòng TCKH và Ban QLDA cùng dự.

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, p. Phú Lợi, Tp. TDM).

Thứ ba 07/9/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Ban Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện triển khai Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện theo Quyết định số 193/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì làm việc với các ngành về thực hiện các mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: phòng Kinh tế, TCKH, Trung tâm DVNN, UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ tư 08/9/2021:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ hai - HĐND xã Tân Long khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.
 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua huyện Phú Giáo) thông qua dự thảo phương án bồi thường đợt 12 thuộc phạm vi giải tỏa công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua xã Tam Lập, Vĩnh Hoà) và báo cáo khó khăn, tồn tại của dự án (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua huyện Phú Giáo) theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND huyện Phú Giáo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông qua các nội dung (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự):

1) Thông qua giá đất để thực hiện các công trình: Xây dựng mới cầu Ba Bi; xây dựng mới cầu Ba Điền xã An Bình;

2) Thông qua dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình: Đường dây 500KV Đức Hòa - Chơn Thành, đoạn qua huyện Phú Giáo (đối với Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa); xây dựng đường và cầu Vàm Tư.

3) Giải quyết vướng mắc trường hợp ông Nguyễn Hữu Hùng thuộc công trình: đường Trần Quang Diệu nối dài (đoạn từ đường Bố Mua đi đường Quang Trung).

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ năm 09/9/2021:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp cùng Thường trực Huyện ủy nghe thông qua Kế hoạch dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Phước Thành nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961-18/9/2021). Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ hai - HĐND xã Phước Sang khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Phước Sang.

Chiều:

 1. 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ sáu 10/9/2021:

Sáng:  

 1. 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ hai - HĐND xã Tân Hiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Tân Hiệp.

Thứ bảy 11/9/2021:

Sáng:

 1. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp (theo hình thức trực tuyến) nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh" (các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát - Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Mời dự: Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Tổ trưởng, tổ phó Tổ giúp việc BCĐ huyện, chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Hùng, Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ.

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động làm việc giãn cách đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/9/2021 - 12/9/2021)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 Huỳnh Ngọc Ánh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 682
Tuần này: 682
Tháng này: 80900
Tổng truy cập: 2974676