Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

23/07/2021 8:42:33 CH
Độ tương phản

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

* Chiều 16 giờ hàng ngày: Lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/7/2021 đến 01/8/2021 (Theo lịch Huyện ủy).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện.

Địa điểm: Hội trường A UBND huyện

* Từ thứ hai đến chủ nhật: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ hai 26/7/2021:

Sáng:

  1. 6g30: Lãnh đạo HĐND-UBND viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ  (27/7/1947-27/7/2021) (Theo Thông báo số 465/TB-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện).

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

  1. 9g00: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp ban chỉ đạo tiền phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo tiền phương

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện

 

Thứ tư 28/7/2021:

  1. 8g00: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp ban chỉ đạo tiền phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo tiền phương

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện

 

Thứ Năm 29/7/2021:

Sáng:

  1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu 30/7/2021:

  1. 8g00: Lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp ban chỉ đạo tiền phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo tiền phương

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động luân phiên làm việc tại nhà theo quy định tại Công văn

số 496/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 31/7/2021 – 01/8/2021)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Tuần này: 592
Tháng này: 80810
Tổng truy cập: 2974586