Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

16/07/2021 7:16:23 CH
Độ tương phản

Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

Thứ hai 19/7/2021:

Sáng:

  1. 8g00: Họp giao ban Chủ tịch với các phó Chủ tịch UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B UBND huyện

 

  1. Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ ba - chủ nhật (ngày 20 - 25/7):

Lãnh đạo HĐND-UBND huyện tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ Năm 22/7/2021:

Sáng:

  1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động luân phiên làm việc tại nhà theo quy định tại Công văn

số 496/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 24/7/2021 - 25/7/2021)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP

- CBCC: Lê Văn Hùng, Lê Ngọc Dung.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 651
Tuần này: 651
Tháng này: 80869
Tổng truy cập: 2974645