Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

04/11/2019 5:05:48 CH
Độ tương phản

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

Thứ hai 04/11/2019:

Sáng:

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện từ ngày 09/8/2019 đến ngày 01/11/2019 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung); Thông qua Phương án trang trí tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung), Thông qua các hồ sơ xin san lấp mặt bằng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT huyện (nội dung 2); Phòng  TNMT (nội dung 3). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Chiều:

1- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp ban Chỉ đạo triển khai chương trình sữa học đường năm 2019 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các ngành: Trung tâm Y tế, Phòng GD-ĐT, phòng LĐTBXH huyện, phòng TCKH và Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A -UBND huyện.

 

Thứ ba 05/11/2019:

        Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2-  9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, PCT UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe báo cáo phương án trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung). Mời: Trưởng Phòng VHTT Phạm Văn Nghĩa, Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy, thông qua các nội dung:

1) Báo cáo dự thảo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với BTV Huyện ủy Phú Giáo;

2) Báo cáo dự thảo tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh về khảo sát nắm tình hình công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung – đại biểu HĐND huyện trực tiếp công dân tại xã Phước Hòa. Địa điểm: phòng Tiếp công dân xã Phước Hòa.

5- 7g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Mời: Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 53 của UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua các nội dung: dự thảo báo cáo tình hình KTXH, QPAN tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019 của UBND huyện, chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung), Kế hoạch tổ chức các hoạt động “mừng Đảng, mừng xuân” Canh Tý năm 2020 (phòng VHTT chuẩn bị nội dung), Báo cáo đề xuất ranh quy hoạch chợ Phước Vĩnh (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; lãnh đạo các ngành: Kho bạc nhà nước, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Văn phòng Huyện ủy; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Xí nghiệp CTCC huyện, Trung tâm văn hóa thông tin, chi nhánh VPĐK đất đai, Trung tâm PTQĐ, Đài truyền thanh, Trung tâm GDNN-GDTX Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương làm việc với Đảng ủy xã Tân Hiệp (Theo lịch Huyện ủy). Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

 

Thứ tư 06/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với BTV Huyện ủy Phú Giáo. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; Trường Mầm non An Thái; xây dựng bổ sung trường Tiểu học Tân Hiệp; xây dựng mới cầu Ba Bi; xây dựng mới cầu Ba Điền; xây dựng trụ sở Xã đội Tam Lập; xây dựng trụ sở Công an xã An Linh (phòng TCKH phối hợp Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm công tác thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Trại giam Phú Hòa.

3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư 4 công trình: Đền bù giải tỏa khu đất phía sau trụ sở huyện ủy và phía sau trụ sở khối vận; xây dựng đường Trần Quang Diệu nối dài; đường ĐH 514 xã Phước Hòa; đường ĐH 512 (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó chánh Văn Phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

Thứ năm 07/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh về khảo sát nắm tình hình công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội đại biểu Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Hội trường A-UBND TP. Thủ Dầu Một

3- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện thông qua các nội dung: Báo cáo xét duyệt chính trị (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự); Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên (phòng y tế chuẩn bị nội dung). Mời: Thành viên Hội đồng NVQS huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 

Thứ sáu 08/11/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phương Trường An 5, tại xã Phước Hòa (Phòng QLĐT phối hợp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở TNMT, Sở Thông tin và Truyền thông; Thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND huyện); Chủ đầu tư Phương Trường An 5, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Chủ tịch  UBND xã Phước Hòa. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện

2- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thống nhất một số Nội dung trong việc thực hiện các công trình vốn sự nghiệp giao thông và kiến thiết thị chính năm 2019 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng TCKH, Xí nghiệp CTCC, Kho bạc Nhà nước huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

3- 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị triển khai Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, năm 2019 trên địa bàn huyện. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy (Cả ngày).

4- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần thứ bảy do HĐND tỉnh tổ chức. Mời: lãnh đạo 2 ban của HĐND huyện, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện Bắc Tân Uyên

      Chiều

1- 16g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (10/11/1999 - 10/11/2019).     Địa điểm: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 (ấp 5, xã An Thái).

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 09/11/2019-10/11/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT44)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2874
Tuần này: 6140
Tháng này: 9596
Tổng truy cập: 1883806