Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

02/04/2021 5:35:19 CH
Độ tương phản

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Thứ hai 05/4/2021:

Sáng:

 1. 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ.

Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ.

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị chuyên đề về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện và nghe báo cáo các động lực phát triển của huyện theo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040.

Thành phần dự: Theo Thông báo số 74 -TB/HU, ngày 02/4/2021 của BTV Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế tham gia thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nam Phát.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng TNMT, QLĐT, Công an huyện cùng dự.

Địa điểm: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nam Phát, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa.

 

Thứ ba 06/4/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 69 của UBND huyện thông qua các nội dung:
 1. Dự thảo báo cáo tình hình KTXH, QPAN quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; Chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
 2. Phân bổ biên chế năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Đại diện BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan: Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Y tế, Xí ngiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm VH-TT-TT, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Hội Doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Địa điểm: Khuôn viên Nhà Truyền thống huyện.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

Mời lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, phòng TNMT huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Ủy ban bầu cử huyện (lần 4) nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

 

Thứ Tư 07/4/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự các Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Thành phần dự: Theo Thông báo số 75 -TB/HU, ngày 02/4/2021 của BTV Huyện ủy.

Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 1. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Thanh tra tỉnh (có chương trình riêng, Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Phòng TNMT mời), chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì đối thoại với công dân (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và thư mời công dân).

Mời dự: đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng TNMT huyện, Hội Nông dân huyện, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, phòng TCKH huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Ban Tiếp Công dân huyện, Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ Năm 08/4/2021:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp BTV Huyện ủy (cả ngày) thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021;
 2. Báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021;
 3. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quý I năm 2021;
 4. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị;
 5. Công tác cán bộ;
 6. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021;
 7. Hồ sơ phát triển đảng viên mới, hồ sơ chuyển đảng chính thức và công tác phát triển đảng viên mới.

Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyên ủy.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 20 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh.

Mời dự: lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, Công an huyện cùng dự.

Địa điểm: ấp 6, xã An Linh.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế tham gia thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 20 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh.

Mời dự: lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, Công an huyện cùng dự.

Địa điểm: đường ĐT 741, KP1, thị trấn Phước Vĩnh.

 

Thứ Sáu 09/4/2021:

Sáng

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phong Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 10/4/2021 - 11/4/2021)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1391
Tuần này: 13408
Tháng này: 60118
Tổng truy cập: 2533813