Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

26/03/2021 8:59:43 CH
Độ tương phản

Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021

Thứ hai 29/3/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 750 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng TCKH, phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, phòng QLĐT, Ban Tiếp Công dân huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện (cả ngày).

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Tân Hiệp.

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 25/KH-UBBC, ngày 19/3/2021 và Công văn số 26/UBBC-CQTT ngày 22/3/2021 của UBBC huyện.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

 1. 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự nghe công bố Quyết định kiểm toán và triển khai Kế hoạch kiểm toán.

Mời dự: Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Phước Sang.

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 25/KH-UBBC, ngày 19/3/2021 và Công văn số 26/UBBC-CQTT ngày 22/3/2021 của UBBC huyện.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

Thứ ba 30/3/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 750 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng TCKH, phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, phòng QLĐT, Ban Tiếp Công dân huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện (cả ngày).

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã An Thái.

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 25/KH-UBBC, ngày 19/3/2021 và Công văn số 26/UBBC-CQTT ngày 22/3/2021 của UBBC huyện.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: lãnh đạo: Phòng TNMT, Hội Nông dân huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã An Linh.

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 25/KH-UBBC ngày 19/3/2021 và Công văn số 26/UBBC-CQTT ngày 22/3/2021 của UBBC huyện.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thông qua đơn giá vật kiến trúc không có trong đơn giá quy định của UBND tỉnh (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Tối:

 1. 18g50: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Văn phòng KP9, thị trấn Phước Vĩnh.

Thứ Tư 31/3/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 750 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng TCKH, phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, phòng QLĐT, Ban Tiếp Công dân huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện (cả ngày).

 1. 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Thanh tra tỉnh (có chương trình riêng).

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ, chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Chương trình số 47/CTr-UBBC, ngày 24/3/2021 của Ủy ban Bầu của tỉnh).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp bàn, thống nhất các giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện (BHXH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo BHXH huyện, Đại diện lãnh đạo: Phòng LĐTBXH, Phòng VHTT, Phòng Y tế, Trung tâm VHTTTT, Trung tâm Y tế, Bưu điện huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ Năm 01/4/2021:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 69 của UBND huyện thông qua Dự thảo báo cáo tình hình KTXH, QPAN quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Y tế, Xí ngiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm VH-TT-TT, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban khối nội chính quý I năm 2021. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Văn phòng Ấp Tân Tiến, xã Phước Sang.

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và truyền thông về bầu cử.

Mời dự:

+ Điểm cầu cấp huyện: Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, tiểu ban tuyên truyền vận động bầu cử huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện (Phòng Tư pháp mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện

+ Điểm cầu cấp xã: Lãnh đạo UBND cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, các ngành đoàn thể cấp xã, tuyên truyền viên cấp xã.

Thứ Sáu 02/4/2021:

Sáng

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội doanh nghiệp Phú Giáo năm 2020.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Mời dự: Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng GD-ĐT huyện.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 03/4/2020 - 04/4/2020)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Huỳnh Ngọc Ánh.

            - CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Lê Ngọc Dung.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT. (LT02).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1533
Tuần này: 13550
Tháng này: 60260
Tổng truy cập: 2533955