Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

20/11/2020 5:42:40 CH
Độ tương phản

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

 

Thứ hai 23/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thứ 66 (tiếp tục) của UBND huyện thông qua các nội dung:

1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung);

 1. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND huyện năm 2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung);

3) Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020. Dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung);

4) Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung);

5) Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung);

6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung);

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, thủ trưởng các ngành: phòng LĐTBXH, Phòng Nội vụ, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Xí nghiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm chăn nuôi - thú y huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm GDNN -GDTX, Trung tâm VHTT-TT huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông Dân, Huyện đoàn, Hội Chữ Thập đỏ, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị BCH Đảng hộ huyện lần thứ 03 khóa V về công tác cán bộ. Thành phần: Theo thông báo số 33 – TB/HU, ngày 20/11/2020 của BTV Huyện ủy. Chánh Văn Phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo BCHQS huyện dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn (23/11/1965-23/11/2020).

Địa điểm: Hội trường Sư đoàn 5 (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

 

Thứ ba 24/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và Tham gia cùng đoàn kiểm tra của tỉnh về việc kiểm tra tiến độ công trình tại địa bàn huyện (Có chương trình riêng) (Ban QLDA-ĐTXD phối hợp Phòng TNMT chuẩn bị báo cáo). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.
 2. 7g30: Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Ngô Đình Thanh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định số 666/QĐ-TTCP (Cả ngày) (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Phó trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Phòng TNMT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT Văn Quang Chinh dự Hội thảo “Quy hoạch đô thị tỉnh Bình Dương – Thực trạng, giải pháp và định hướng phát triển”. Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD huyện.

Địa điểm: Khách sạn Bcons Bình Dương, 50 Bạch Đằng, Phú Cường, TDM, Bình Dương

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Phú Giáo năm học 2020-2021 (Phòng Giáo dục chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A UBND huyện.

Thứ tư 25/11/2020:

Sáng:

 

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 26 mở rộng (theo lịch UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A UBND tỉnh.

 1. 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự cùng Ban kinh tế Xã hội HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa IV thuộc lĩnh vực kinh tế - Xã hội. Nội dung và thành phần: Theo thông báo số 135/TB-HĐND, ngày 17/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền Trưởng phòng Tư Pháp Ngô Trung Thành dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật số 49 và Luật số 51. Mời dự: Trưởng Phòng LĐTBXH.

 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

 1. 7g30: Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Ngô Đình Thanh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định số 666/QĐ-TTCP (Cả ngày) (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Phó trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế chủ trì Hội nghị tuyên truyền về công tác An toàn điện – Tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2020. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

Địa điểm: Trường THCS Trần hưng Đạo.

           Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa IV thuộc lĩnh vực kinh tế - Xã hội của Ban kinh tế Xã hội HĐND huyện. Nội dung và thành phần: Theo thông báo số 135/TB-HĐND, ngày 17/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

 1. 13g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo mô hình quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Bưởi Phú Giáo”, “Cam Phú Giáo”.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

 

Thứ năm 26/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 1. 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị “Tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân” do UB Tài chính, Ngân sách của Quốc Hội tổ chức. Mời: Phó Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Trần Thị Hồng Vân cùng dự. Địa điểm: Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 2. 8g00: Ủy quyền Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nguyễn Văn Sử chủ trì Hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật dự bị động viên (BCHQS huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Địa điểm: hội trường A Ban CHQS huyện.
 3. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ).

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, TT. HĐND huyện ủy quyền Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Phạm Văn Cảnh dự cùng với Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIV. Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 177/GM-UBND, ngày 20/11/2020 của UBND huyện Phú Giáo. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A Khối vận.

Thứ sáu 27/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A Công an huyện.
 2. 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị triển khai Luật ban hành Văn bản QPPL, công tác theo dõi thi hành Pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. Thành phần: theo Giấy mời số 175/GM-UBND, ngày 20/11/2020 của UBND huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
 3. 8g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 507 (Từ ĐT 741 đi trại giam An Phước), huyện Phú Giáo (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện

Chiều:

 1. 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Hội đồng bồi thường thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 6 (đoạn thuộc xã An Bình, xã Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh) thuộc công trình Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng đoạn đi qua huyện Phú Giáo (Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

 

Thứ bảy 28/11/2020:

        1 - 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Họp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Địa điểm: Nhà khách Thành ủy Dĩ An

Chủ nhật 29/11/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự chương trình “chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục Pháp luật về an toàn giao thông” và tổng kết, trao giải hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021. Địa điểm: Trường THPT Phước Vĩnh.

 

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 28/11/2020 - 29/11/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc

- CBCC Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

 

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1946
Tuần này: 11476
Tháng này: 56871
Tổng truy cập: 2281128