Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

13/11/2020 6:12:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Thứ hai 16/11/2020:

Sáng:

 1. 8g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Địa điểm: Nhà ông Lê Văn Lưỡng, ấp Phú Bằng, xã An Linh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Trưởng phòng QLĐT và Trưởng Công an huyện huyện báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự an toàn giao thông để chuẩn bị cho phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện theo Kế hoạch số 126/KH-HĐND ngày 06/11/2020 của Thường trực HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 15g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo việc gia hạn thời hạn sử dụng đất của Công ty TNHH Trung Hậu.

Mời dự: Trưởng phòng TN-MT huyện.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 

Thứ ba 17/11/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe Ban Tổ chức báo cáo công tác cán bộ.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và chiến dịch truyền thông năm 2020.

Địa điểm: Trung tâm VHTT&TT huyện

 1. 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ).

 1. 7g30: Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Ngô Đình Thanh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định số 666/QĐ-TTCP (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Phó trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng TCKH dự họp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất.

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Đảng ủy Ban CHQS huyện.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp BCĐ 138 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành phần theo Quyết đinh số 139/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện. Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 13g30: Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Ngô Đình Thanh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định số 666/QĐ-TTCP (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Phó trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Thứ tư 18/11/2020:

Sáng:

 

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua Danh mục các công trình Sự nghiệp giao thông và Kiến thiết thị chính năm 2021 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: QLDT, TCKH, XNCTCC, Kinh tế, TNMT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn các xã An Linh và An Long.

Mời dự: Thành viên Đoàn Thanh tra số 311, Trưởng phòng TN-MT, Chủ tịch và công chức địa chính, Kế toán các xã An Linh và An Long. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ tổng kết hoạt động năm 2020 của Hội Cựu giáo chức huyện và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện.

 1. 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung làm việc với Ban QLDA Điện lực Miền Nam về giải quyết trở ngại công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện 110kV trên địa bàn huyện Phú Giáo (Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa đểm: Hội trường C - UBND huyện.

 1. 7g30: Lãnh đạo Ban Pháp chế huyện chủ trì khảo sát một số địa điểm liên quan đến nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thành viên Ban Pháp chế, Thành viên Ban KT-XH, đại diện lãnh đạo: Ban QLDA-ĐTXD huyện, phòng TNMT huyện; đại diện Trung tâm VHTT&TT huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi.

Địa điểm: tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện để cùng đi.

 1. 9g00: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT – Phó ban An toàn giao thông huyện Văn Quang Chinh dự họp trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông” và tổng kết, trao giải hội thi an toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020 – 2021.

Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Phước Vĩnh.

Chiều:

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Phú Giáo giai đoạn 2006-2010, định hướng năm 2020.

 Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT&TT huyện.

 

Thứ năm 19/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thứ 66 của UBND huyện thông qua các nội dung:
 1. Thông qua phương án trang trí tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 (Phòng VHTT phối hợp Trung tâm VHTT-&TT huyện chuẩn bị nội dung);
 2. Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);
 3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);
 4. Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);  
 5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);
 6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);
 7. Báo cáo và Tờ trình cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung);
 8. Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung);
 9. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung);
 10. Báo cáo về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2020 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung);
 11. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Công an huyện chuẩn bị nội dung);
 12. Báo cáo tình hình thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2020 (Phòng LĐTB-XH chuẩn bị nội dung);
 13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, lãnh đạo: phòng LĐTBXH, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Xí nghiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm chăn nuôi - thú y huyện, Trung tâm GDNN -GDTX, Trung tâm VHTT-TT huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện dự họp thống nhất Kế hoạch Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: phòng họp A , Sở Công thương.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ).

Chiều:

 1. 14g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với Hội doanh nghiệp huyện.

Mời dự: lãnh đạo phòng Kinh tế huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 20/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện về quản lý trật tự xây dựng và trật tự giao thông trên địa bàn huyện.

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trưởng phòng QLĐT huyện, Trưởng Công an huyện, đại biểu HĐND huyện, Thành viên Ban Pháp chế, Thành viên Ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo; phòng TNMT, Ban QLDA-ĐTXD huyện, TCKH, Tư pháp, Chi nhánh VPĐK đất đai, Tổ Thanh tra xây dựng huyện; đại diện Đài Truyền thanh, đại diện: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường, Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Đại biểu Hội người mù tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

 1. 13h30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự phiên họp Thường trực HĐND huyện. Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 131/GM-HĐND ngày 13/11/2020 của Thường trực HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 21/11/2020 - 22/11/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh.

- CBCC: Bùi Thị Hồng, Lê Văn Hùng.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2031
Tuần này: 11561
Tháng này: 56956
Tổng truy cập: 2281213